Fourtonin sijoitusfilosofia

Fourtonin sijoitustoiminta tähtää keskipitkien ja pitkäaikaisten edullisten tuotto-/riskiprofiilien tunnistamiseen sekä lyhyemmällä aikavälillä osto- ja myyntitilanteiden oikeaan ajoitukseen. Olemme koonneet pyrkimyksemme ”Fourtonin 10 Kulmakiveen”.

1. ”Preiswert”

Yhtiön markkina-arvon pitää olla alhainen tai ainakin järkevä verrattuna yhtiön tulevaisuudennäkymiin.

2. Liiketoiminta-ajatuksen pitää olla selkeästi ymmärrettävissä

Yhtiön liiketoiminta pitää olla ymmärrettävissä ja helposti selostettavissa esimerkiksi kaksitoistavuotiaalle.

3. Reviirin hallitsija

Yhtiön liiketoiminnalla tulee olla vahva markkina-asema. Hyvin monella alalla pätee totuus, että voittaja vie koko potin. Meitä kiinnostavat erityisesti alat, missä etabloituneet yhtiöt nauttivat suojaa korkeiden alalle pääsy -kynnysten muodossa. Jos omaa vahvan markkina-aseman alalla, jolla on korkea kynnys päästä kunnolla mukaan kilpailuun, sitä parempi ja tasaisempi markkinajohtajan kannattavuus tapaa olla.

4. Jatkuva kasvu

Ihannesijoitus on yhtiö, jonka liiketoiminta vuodesta toiseen kasvaa sisältä, hienommin sanottuna orgaanisesti. Kasvun tulee olla hallittua. Kasvun tulee yhdistyä hyvään ja mielellään paranevaan kannattavuuteen. Liiketoiminnan kasvun ei silti tarvitse olla aivan jokavuotista ja tasaista, mutta esimerkiksi 5 vuoden aikavälillä volyymikasvun tulee kuitenkin olla selkeä.

5. Kohtuullinen kannattavuus ja vähävelkaisuus

Sijoituskohteen liiketoiminnan kannattavuuden pitää mielellään olla kohtuullisella tasolla. Vähävelkaisuus on hyve, koska tällöin eliminoimme rahoitusriskin, yhden yritystoiminnan pääriskeistä, jo ennen sijoitushetkeä.

6. Osakkeenomistajien intressit huomioidaan

Sijoituskohteella pitää olla pääomistajia ja johto, joita pidämme asiallisina ja pitkäjänteisinä. Emme halua olla mukana omistamassa yhtiötä, jossa pääomistajalla on toinen agenda kuin muilla sijoittajilla.

7. Osakkeen alhaisen likviditeetin voi nähdä myös mahdollisuutena

Sijoittajina meillä on pääsääntöisesti keskipitkä tai pitkä aikahorisontti. Meitä ei sanottavasti häiritse osakkeen alhainen tai satunnainen likviditeetti, kunhan kaikki muut asiat täsmäävät. Osakkeen alhaisella likviditeetillä on lisäksi taipumusta yhdistyä alhaisiin markkina-arvostuksiin ja masentuneeseen mielialaan pörssissä. Tämä on yleensä hyvä hetki ostaa osakkeita.

8. Muutostapahtumat tarjoavat mahdollisuuksia

Yhtiöt, jotka ovat voittajia muutosprosesseissa, kiinnostavat meitä. Alat, jotka kulkevat kohti valoisampaa tulevaisuutta, kiinnostavat myös meitä. Markkinat, jotka kulkevat kohti parempia aikoja, etenkin pidemmän ajan laskevan kurssikehityksen jälkeen, kiinnostavat meitä. Yritysostot ja alojen keskittymiset ovat muutosprosesseja, jotka yleensä ovat hyviä uutisia kurssikehitykselle.

9. Mikä on yrityksen ”Private Market Value”

Kun arvioimme sijoituskohteemme hintatasoa, yritämme myös arvioida, ostaisiko joku valistunut teollinen ostaja tai pääomasijoittaja mielellään koko yrityksen tällä hinnalla edellyttäen, että se olisi mahdollista. Jos vastaus on kielteinen, miksi sitten ostaa vähäinen osa siitä siihen hintaan, ottaen huomioon, että vähäiseen osaan ei liity minkäänlaista lisäarvoa kuten kontrollipreemiota. Päinvastoin, silloin löytyy vahva syy myydä kyseessä olevaa osaketta.

10. Sijoittajiemme varojen tuotto on myös omien varojemme tuotto

Rahastonhoitajalla pitää mielestämme olla sijoitusvarallisuuteensa nähden merkittävästi omia varoja sijoitettuna hoitamaansa rahastoon. Hyvin olennainen asia pitkäaikaisesti menestyksekkäälle sijoitustoiminnalle on, että pystyy säilyttämään pääomansa suhteellisen ehjänä aina silloin tällöin takuuvarmasti esiintyvien laskukausien läpi. Toisaalta taas, kun omistetun arvopaperin hinta on noussut käsittämättömän korkealle, on syytä vakavasti miettiä myymistä ja varojen uudelleensijoittamista toisiin kohteisiin. Kun oma varallisuuskin on vaakalaudalla, voimme olettaa, että rahastonhoitaja pyrkii ottamaan riskit vain silloin kun kertoimet ovat hyvät riskinotolle, esimerkiksi sijoituskohteiden hyvin alhaisten arvostustasojen vallitessa.