Fourton Oy:n rahastot

Fourton Oy hallinnoi viittä sijoitusrahastoa, Fourton Fiestaa, Fourton Hannibalia, Fourton Odysseusta, Fourton Staminaa ja Fourton Tempoa. Tavoitteena on tarjota aktiivisesti hoidettuja, sijoituskohteiden mahdollisimman perinpohjaiseen analysointiin perustuvaa sijoitustoimintaa, mutta silti hyvin kustannustehokkaita rahastoja, jotka ovat rahastoluokkiensa parhaita. Alla lyhyt kuvaus rahastoista:

Fiesta, perustettu 15.3.2013, sijoittaa kohtuullisen riskitason omaaviin espanjalaisiin, portugalilaisiin sekä italialaisiin yhtiöihin. Yhtiövalinnassa painotetaan kansainvälisyyttä sekä toimintaa kehittyvillä tai kasvavilla markkinoilla.

Lisää Fiestasta >>

Hannibal, perustettu 31.3.2007, sijoittaa varansa sellaisten, etupäässä pienten (alle 4,5 mrd €:n markkina-arvo), länsieurooppalaisten, yleensä vähävelkaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuloksentekokyvyn ja/tai omaisuuden arvioidaan olevan mahdollisimman selvästi aliarvostettu osakemarkkinoilla. Suuri osa Hannibalin omistamien osakkeiden kurssitasoista ovat sijoitushetkellä historiallisesti merkittävän, jopa silmiinpistävän alhaiset.

Lisää Hannibalista >>

Odysseus, perustettu 5.3.2004, sijoittaa pääasiallisesti keskieurooppalaisiin noteerattuihin osakkeisiin, mutta voi sijoittaa myös pohjoismaisiin osakkeisiin. Odysseus sijoittaa hyviin, keskikokoisiin ja vähän pienempiin yhtiöihin keskikorkealla riskiprofiililla. Sijoituskohteet edustavat pääasiallisesti nk. syklisten alojen yhtiöitä. Sijoituskohteen osakekannan enimmäismarkkina-arvo Odysseuksen sijoituksilla voi olla 10 mrd. euroa.

Lisää Odysseuksesta >>

Stamina, perustettu 5.3.2004, sijoittaa pääasiallisesti keskieurooppalaisiin noteerattuihin osakkeisiin, mutta voi sijoittaa myös pohjoismaisiin osakkeisiin. Stamina sijoittaa hyviin, keskikokoisiin ja vähän pienempiin yhtiöihin pääasiallisesti aloilta, joiden periaatteessa pitäisi olla aika vakaita ja vähäriskisempiä kuin osakemarkkinat keskimäärin, kuten terveydenhuolto, erinäiset palvelut ja infrastruktuuri. Sijoituskohteen osakekannan enimmäismarkkina-arvo Staminan sijoituksilla voi olla 8 mrd. euroa.

Lisää Staminasta >>

Tempo, perustettu 19.4.2013, sijoittaa globaalisti hyvän tuottopotentiaalin omaaviin sijoitusteemoihin. Teemoja voivat olla esimerkiksi toimialat tai sijoitustyylit (esim. pienyhtiöt). Sijoitukset hajautetaan teemoihin, joita taloudellinen ympäristö tukee parhaiten tai joiden toimialakohtaiset näkymät ovat hyvät. Sijoitukset toteutetaan pääosin suorin osakesijoituksin.

Lisää Temposta >>