Fourton Fiesta

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia on sijoittaa varat kohtuullisen riskitason omaaviin espanjalaisiin, portugalilaisiin, italialaisiin sekä ranskalaisiin yhtiöihin, joissa voidaan odottaa hyvää tuottoa alhaisen hinnoittelun ja/tai hyvien kasvunäkymien johdosta. Yhtiövalinnassa painotetaan kansainvälisyyttä sekä toimintaa kehittyvillä tai kasvavilla markkinoilla. Rahaston sääntöjen 3 §:ssä määritellään yksityiskohtaisesti sijoitusstrategia seuraavasti: ”Rahasto painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka täyttävät vähintään osan seuraavista kriteereistä:

  1. Yhtiöllä on merkittävää kansainvälistä toimintaa kotivaltionsa ulkopuolella.
  2. Yhtiö on alansa johtavia yrityksiä tai sillä on vahva markkina-asema.
  3. Yhtiön rahoitusasema on kunnossa.
  4. Yhtiö on kasvuyhtiö ja/tai se toimii kehittyvillä ja/tai kasvavilla markkinoilla.
  5. Yhtiön voi odottaa olevan arvoa nostattavan yritysjärjestelyn osapuolena.
  6. Yhtiö on nk. perheyhtiö.”