Fourton Hannibal

Sijoitusstrategia

Fourton Hannibal rahaston salkunhoito on 12.8.2014 alkaen ulkoistettu Zenito Oy:öön salkunhoitaja Petter Langenskiöldille, joka on hoitanut rahaston salkkua sen perustamisesta lähtien.

”Rahasto sijoittaa varansa sellaisten eurooppalaisten yhtiöiden arvopapereihin, joiden osakekannan markkina-arvo suhteessa yhtiön taloudelliseen tilaan arvioidaan mahdollisimman alhaiseksi. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketun markkina-arvon * tulee olla Rahastoyhtiön hallituksen määräämän maksimirajan alapuolella. Jos yhtiön markkina-arvo nousee yli hallituksen määräämän rajan, rahastolla on 6 kk aikaa luopua ko. sijoituksestaan.

Rahasto voi kuitenkin aina, yllä mainitusta huolimatta, sijoittaa korkeintaan 45 % rahaston varoista markkina-arvoltaan maksimirajaa suurempiin yhtiöihin.”

Sijoitusstrategia yksinkertaistetun kuvan muodossa

Kuva alla esittää Hannibal -rahaston omistamien yhtiöiden pörssiarvon ja oman pääoman suhteen (P/B) kehitystä kymmenessä vuodessa päättyen vuoteen 2017 (punainen kuvaaja). Tätä suhdetta verrataan kuvassa samojen yhtiöiden historialliseen normaalitasoon (keltainen viiva).

Hannibal kuva 1

Kuva 1 Aliarvostus on punaisen ja keltaisen kuvaajan erotus.

 

*) Sijoituskohteen kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo ei voi Fourton Oy:n hallituksen 6.2.2017 tekemän päätöksen perusteella ylittää 4,5 Mrd euroa Hannibalin kohdalla.