Ohjeet ja rahastojen hinnasto

Rahasto-osuuksien merkintä

 1. Pyydämme Teitä tutustumaan rahastojen sääntöihin, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti rahastojemme sijoitusstrategiat sekä muut tärkeät asiat.
 2. Täyttäkää Internet-sivuiltamme ja rahastoyhtiöstä saatava merkintälomake ja lisätietolomake ja toimittakaa lomakkeet ja kopio henkilöllisyystodistuksestanne rahastoyhtiölle. Mikäli merkintä tehdään yrityksen nimiin, liittäkää merkintälomakkeeseen myös kopio voimassa olevasta kaupparekisteriotteesta. Merkintälomakkeen tulee olla rahastoyhtiössä viimeistään 3 pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
 3. Maksakaa merkintäänne vastaava summa kyseisen rahaston pankkitilille. Merkitkää maksun viestikenttään oma henkilötunnuksenne tai yrityksen Y-tunnus. Sijoitettavan summan tulee olla rahaston tilillä merkintäpäivänä kello 14.00 mennessä.
 4. Merkintähinta on merkintäpäivän rahasto-osuuden arvo lisättynä mahdollisella merkintäpalkkiolla. Vahvistuksena merkinnästä lähetämme teille laskelman.

Rahastojemme tilinumerot ovat:

 • Fourton Fiesta FI77 3131 1001 1133 50
 • Fourton Hannibal FI49 3131 3001 2582 19
 • Fourton Odysseus FI39 3131 3001 1703 23
 • Fourton Stamina FI17 3131 3001 1703 31
 • Fourton Tempo FI12 3131 1001 1491 49

Rahasto-osuuksien lunastus

 1. Täyttäkää Internet-sivuiltamme ja rahastoyhtiöstä saatava lunastuslomake ja merkitkää siihen lunastettavien osuuksien lukumäärä tai lunastuksen euromääräinen summa. Lunastuspyyntö tulee esittää rahastoyhtiölle viimeistään viisi pankkipäivää ennen lunastuspäivää.
 2. Lunastushinta on lunastuspäivän rahasto-osuuden arvo vähennettynä lunastuspalkkiolla.
 3. Lunastussumma maksetaan ensisijaisesti sille pankkitilille, jonka olette ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä. Vahvistuksena lunastuksesta lähetämme teille laskelman.

Hinnasto

Rahasto Fourton Fiesta
Fourton Hannibal
Fourton Odysseus
Fourton Stamina
Fourton Tempo
Minimimerkintä 500 € ** 500 € **
Merkintäpalkkio * 0,00 % ** 0,00 % **
Lunastuspalkkio 20 € 20 €
Vaihtopalkkiot:
Rahaston vaihto 20 € 20 €
Omistajan vaihdoksen rekisteröinti 20 € 20 €
Muut palkkiot:
Kiinteä hallinnointipalkkio p.a. 0,60 % 0,60 %
Säilytyspalkkio p.a. 0,03 % 0,03 %
Tuottosidonnainen palkkio 10 % siitä osasta tuottoa, joka merkintä- ja lunastuspäivänä kumulatiivisesti ylittää viitetuoton 12 kk Euribor kuitenkin niin, että viitetuoton on aina oltava vähintään 3%. Highwatermark käytössä. 15 % siitä tuotosta, joka kumulatiivisesti ylittää viitetuoton MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return-indeksin merkintä- ja lunastuspäivänä.

 

* Merkintäpalkkio peritään merkinnöistä, jotka ovat alle 100 000 € .

** Aikavälillä 1.7.2018 – 31.12.2018 kaikkien rahastojemme minimimerkintä on 500 €, eikä rahastoihin tehdyistä merkinnöistä peritä merkintäpalkkiota

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.