Fourton Stamina

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia on sijoittaa varat hyvin hoidettujen, kohtuullisesti hinnoiteltujen, markkina-arvoltaan keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeisiin. Yhtiövalinnassa painotetaan vahvaa markkina-asemaa sekä määrätietoista, kestävää ja pitkäjänteistä toimintaa, toisin sanoen Staminaa. Oikealla ajoituksella pyrimme myös olemaan oikeassa sijoituskohteessa oikeaan aikaan. Sijoitustoiminnan pääpaino on keskieurooppalaisissa yhtiöissä. Rahaston sääntöjen 3 §:ssä määritellään yksityiskohtaisesti sijoitusstrategia seuraavasti:

”Rahasto keskittää sijoituksensa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka täyttävät alla olevat kaksi ensimmäistä kriteeriä sekä vähintään kolme muuta alla olevaa kriteeriä:

  1. Yhtiöllä on merkittävää toimintaa Euroopassa.
  2. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo * on Rahastoyhtiön hallituksen määräämän maksimirajan alapuolella. Jos yhtiön markkina-arvo nousee yli hallituksen määräämän rajan, rahastolla on 6 kk aikaa luopua k.o. sijoituksestaan.
  3. Yhtiö on alansa johtavia yrityksiä tai sillä on vahva maantieteellinen markkina-asema.
  4. Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa ja arvopaperilla on kohtuullinen hinnoittelutaso.
  5. Yhtiöllä ei ole lainkaan tai on hyvin vähän nettovelkaa.
  6. Yhtiöllä on hyvämaineinen ja taitava johto.
  7. Yhtiö on kasvuyhtiö ja/tai se toimii kehittyvillä ja/tai kasvavilla markkinoilla.
  8. Yhtiön voi odottaa olevan arvoa nostattavan yritysjärjestelyn osapuolena.
  9. Yhtiö on nk. perheyhtiö.”

*) Sijoituskohteiden kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo ei voi Fourton Oy:n hallituksen 2.9.2017 tekemän päätöksen perusteella ylittää 8 Mrd. euroa.