Fourton Oy erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster i form av fondförvaltning samt individuell  diskretionär förmögenhetsförvaltning. Det finländska Fourton Oy bolaget är oberoende, verksamhetstillståndet beviljades år 2004 och bolagets verksamhet sker under  Finansinspektionens tillsyn. Läs mer om oss…

 

Vänligen observera, att Fourton fondernas dagsvärden publiceras från och med den 1.7.2016 på följande bankdag eftersom ECB har ändrat tiden för offentliggörandet av referensväxelkurserna.

pebbles_fade