Fourton Oy:s Fonder

Fourton förvaltar fem placeringsfonder, Fourton Fiesta, Fourton Hannibal, Fourton Odysseus, Fourton Stamina och Fourton Tempo. Målsättningen är att erbjuda aktivt förvaltade fonder som är bäst i sin klass och samtidigt mycket kostnadseffektiva. Fondernas placeringsverksamhet baserar sig på grundligt analyserande av placeringsobjekten. Nedan följer en kort beskrivning av fonderna.

Fiesta, grundad 15.3.2013, placerar i spanska, portugisiska och italienska bolag med en skälig risknivå. Vid bolagsvalet betonas internationalitet och verksamhet på utvecklings- eller växande marknader.

Mera om Fiesta >>

Hannibal, grundad 31.3.2007, placerar sina medel huvudsakligen i mindre (marknadsvärde högst 4,5 mrd €) västeuropeiska, ofta lågt skuldsatta börsbolag, vars förmögenhetsställning och/eller resultatkapacitet bedöms vara möjligast tydligt undervärderade på aktiemarknaden. Kursnivån för Hannibal-fondens aktier tenderar att, vid placeringstillfället, ligga historiskt sett mycket, oftast rentavt iögonenfallande lågt.

Mera om Hannibal >>

Odysseus, grundad 5.3.2004, placerar huvudsakligen i centraleuropeiska noterade aktier, men kan även placera i nordeuropeiska aktier. Odysseus placerar i bra, medelstora och lite mindre bolag med en medelhög riskprofil. Placeringsobjekten består huvudsakligen av s.k. cykliska bolag som är verksamma inom konjunkturkänsliga branscher. Marknadsvärdet på placeringsobjektens aktiestock kan för Odysseus del uppgå till högst 10 miljarder euro.

Mera om Odysseus >>

Stamina, grundad 5.3.2004, placerar huvudsakligen i centraleuropeiska noterade aktier, men kan även placera i nordeuropeiska aktier. Stamina placerar i bra, medelstora och lite mindre bolag som är verksamma inom branscher som är tämligen stabila och mindre beroende av de ekonomiska konjunkturerna än aktiemarknaden i snitt. Exempel på dylika branscher är hälsovård, läkemedel, olika tjänster och infrastruktur. Marknadsvärdet på placeringsobjektens aktiestock kan för Staminas del uppgå till högst 6 miljarder euro.

Mera om Stamina >>

Tempo, grundad 19.4.2013, investerar globalt i placeringsteman med god avkastningspotential. Teman kan vara branscher eller placeringsstrategier (t.ex. små bolag). Investeringarna diversifieras i teman som den ekonomiska konjunkturen bäst gynnar eller där de branchspecifika framtidsutsikterna är goda. Investeringarna görs i huvudsak som direkta aktieplaceringar.

Mera om Tempo >>