Fourton Tempo

Placeringsstrategi

Fonden placerar aktivt sina medel i olika placeringsteman. Teman kan vara bland annat branscher eller placeringsstrategier (t.ex. små bolag). Vid valet av teman betonas placeringsstrategier med långsiktiga och växande teman som erbjuder god avkastningspotential på medellång eller lång sikt.

Placeringstemana baserar sig huvudsakligen på makroekonomiska faktorer som kan vara bland annat tillväxt i branschen och de faktorer som driver tillväxten. Valet av aktierna i varje tema görs enligt Fourtons placeringsfilosofi,  med beaktande av speciellt följande punkter:

  • Företagets affärsverksamhets tillväxt är stabilt uthållig, gärna så kallad organisk, och tillväxten sker lönsamt
  • Företaget har en bra avkastning på investerat kapital
  • Företaget har en stark marknadsställning i sin region eller bransch och det finns höga inträdesbarriärer
  • En låg skuldsättningsgrad är en dygd
  • Företagets affärsidé är begriplig