Historik

fourton_talo2

Fourton Oy grundades år 2003 under namnet Fourton Fondbolag (Fourton Rahastoyhtiö Oy). På sommaren samma år inlämnades ansökan om koncessionen för fondbolagsverksamhet. Fourtons grundare är Mikael Wahlström, Christer Sjöblom och Anu Enroth. Matti Ollikainen tillträdde därtill som partner innan den egentliga verksamheten inleddes. I april 2004 förstärktes teamet ytterligare med nuvarande back-office ansvariga Susanna Nevala. Vår ursprungliga tanke var att grunda en specialiserad, på en relativt smal nisch inriktad portföljförvaltnings “boutique”. Vi ville skapa ett bolag som man kan vara stolt över att representera och ett bolag som kunderna upplever som en intressant och betrodd samarbetspartner.

Verksamhetskoncessionen beviljades i början av år 2004. Våra första fonder Odysseus och Stamina startade den 5.3.2004. Båda fonderna placerar huvudsakligen i medelstora och lite mindre företag i Centraleuropa. Odysseus placerar huvudsakligen i cykliska branschers kvalitetsbolag. Stamina placerar huvudsakligen i mera konjunkturoberoende branschers aktier, såsom medicinteknik, läkemedel, tjänster, datateknik, handel och infrastruktur. Fondverksamheten fick en gynnsam start och i slutet på år 2004 hade Odysseus och Staminas fondkapital redan stigit till 62 miljoner euro.

År 2005 utvidgades Fourtons koncession till att omfatta diskretionär kapitalförvaltning. Med Petter Langenskiöld som förvaltare startades vår tredje fond Hannibal i slutet på mars år 2007. Hannibal placerar huvudsakligen i europeiska “deep value” “small cap” bolags aktier. Hannibals portföljförvaltning outsourcades i augusti år 2014 till Zenito Oy, vars VD Petter Langenskiöld fortsätter som portföljförvaltaren.

År 2013 utvidgades Fourtons fondutbud ytterligare med Fourton Fiesta, som placerar i bolag från Spanien, Portugal och Italien, samt temafonden Fourton Tempo.

Vi förvaltar 5 fonder med ett fondkapital på sammanlagt ca. 600 miljoner euro.