Fourtons placeringsfilosofi

På medellång och lång sikt inriktar sig Fourtons placeringsverksamhet på att identifiera förmånliga avkastnings-/riskprofiler, på kortare sikt även på att hitta den rätta “timingen” för köp- och säljbeslut. Vi har nedan samlat våra tankar angående aktieplaceringar och placeringsverksamhet till “Fourtons 10 Hörnstenar”

1. Aktien är “prisvärd”

Företagets marknadsvärde bör vara lågt eller åtminstone rimligt jämfört med framtidsutsikterna.

2. Enkel och begriplig affärsidé

Företagets affärsidé bör vara begriplig. Kan affärsidén lättfattligt förklaras för t.ex. en tolvåring?

3. Revirets härskare

Företagets affärsverksamhet bör ha en stark marknadsställning. Inom många branscher gäller regeln att vinnaren tar allt. Vi är speciellt intresserade av branscher där de etablerade företagen åtnjuter ett skydd som kommer ifrån att det råder höga inträdesbarriärer för konkurrens. Marknadsledaren brukar inom dylika branscher uppvisa en hög och även ganska stabil lönsamhet.

4. Tillväxt

Idealplaceringen är ett företag som är stadd i stadig intern tillväxt, även kallad för “organisk tillväxt”. Tillväxten bör dock ske under kontrollerade former. Tillväxten bör ske lönsamt och helst så att lönsamheten förbättras. Tillväxten behöver dock inte vara jämn eller ens årlig, men t.ex. på en 5 års period bör volymtillväxten vara uppenbar.

5. Rimlig lönsamhet och låg skuldsättning

Företagets lönsamhet skall helst vara på en tillfredsställande nivå. En låg skuldsättningsgrad är oftast en dygd som eliminerar den finansiella risken, en av placeringsverksamhetens huvudrisker, redan innan placeringstidpunkten.

6. Aktieägarnas intresse tillvaratas

Företagets ledning och eventuella huvudägare bör kunna klassas som sakliga och långsiktiga. Huvudägaren bör ha samma agenda som övriga placerare.

7. En låg likviditet i företagets aktier kan visa sig vara en möjlighet

Vi placerar enligt huvudregel på medellång eller lång sikt. Om de övriga förutsättningarna och kännetecknen för en god placering föreligger, accepterar vi en dålig eller slumpmässig likviditet för företagets aktier på dess marknadsplats. Tvärtom tenderar dålig likviditet och anemiska handelsvolymer att sammanfalla med nedtryckta priser och deprimerade placerare. Detta brukar utgöra en god köptidpunkt sett på längre sikt.

8. Förändring erbjuder möjligheter

Bolag som vinner på en förändringsprocess finner vi intressanta. Branscher som går mot en ljusare framtid intresserar oss. Marknader som efter en längre nedgångsperiod är på väg mot bättre tider intresserar oss. Företagsköp och branschkonsolidering är förändringsprocesser som oftast har en positiv inverkan på kursutvecklingen.

9. Vad är företagets “Private Market Value”

Då vi bedömer priset på ett placeringsobjekt försöker vi också ta ställning till huruvida en informerad industriell köpare gärna skulle betala detta samma pris för företagets samtliga aktier. Om svaret är nej väcks följdfrågan varför då vi som minoritetsplacerare, utan mervärdesbetingat inflytande i företaget, skulle vara färdiga att betala detta pris. Tvärtom, då råder starka skäl för att sälja.

10. Samma båt

Fondförvaltaren bör enligt vår uppfattning placera en betydelsefull del av sin egen placeringsförmögenhet i den fond han/hon förvaltar. Det är centralt för en uthålligt framgångsrik portföljförvaltning att kunna bevara kapitalet tillräckligt intakt under de nedgångsperioder som med säkerhet ibland inträffar. På samma sätt kan det vara klokt att sälja sådana värdepapper som stigit till svårt motiverbara höga kursnivåer och i stället omplacera medlen i andra placeringsobjekt. Ifall den egna förmögenheten även står på spel kan man anta, att förvaltaren är mer benägen att ta risker i huvudsak när oddsen är gynnsamma för risktagning, t.ex. då när prisnivån är låg på marknaden kombinerat med att framtidsutsikterna förbättras.