Placeringsteam

Placeringsteam

Mikael Wahlström (f. 1958)
Fourton Oy:s VD
09-4393 7810
Hos Fourton sedan 2003. EM, juris kandidat, Fiestas,  Odysseus och Staminas huvudansvariga portföljförvaltare. Verksam i branschen i olika uppgifter sedan år 1984. Grundande partner av Oy Wahlström Immonen Partners Ab (nuvarande WIP Asset Management Ab) 1995-2003, portföljförvaltare, styrelsemedlem och styrelseordförande mellan 1998-2003 vid WIP Fondbolag Ab (nuvarande eQ Fondbolag Ab). Under åren 1987- 1994 anställd vid Bankirfirman Ane Gyllenberg i olika uppgifter.
Kimmo Lempinen (f. 1972)
Portföljförvaltare
09-4393 7814
Hos Fourton sedan 2013. EM, portföljförvaltare för Fourton Tempo. Revisor på KPMG 1996-1997, aktieanalytiker, forskningchef och portföljförvaltare for Pohjola Försäkring Oyj 1997-1998 och 1999-2002. Portföljförvaltare på Opstock Oy 1998-1999. Från 2002 till 2013 först på Conventum Förmögenhetsförvaltning Oy och sedan på Pohjola Förmögenhetsförvaltning Oy som portföljförvaltare av individuella portföljer samt internationella aktie- och råvarufonder.
Viivi Väätäinen (f. 1984)
Analytiker
09-4393 7816
Hos Fourton sedan 2013. Analytiker för Storbritannien och Benelux länderna. Examen i handelsvetenskap från University of Greenwich i London, arbetade därefter med olika marknadsföringsuppgifter i London till året 2012.
Niina Arkko (f. 1981)
Analytiker
09-4393 7811
Hos Fourton sedan 2013. EM. Analytiker för Schweiz och Österrike. Arbetat som koordinator inom marknadsföring på Deutsche Banks kontor i Helsingforskontor under åren 2007-2012.

Marknadsföring

Matti Ollikainen (f. 1976)
Marknadsföring och kundrelationer
09-4393 7813
Hos Fourton sedan 2004. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på WIP Fondbolag Ab (nuvarande eQ Fondbolag) mellan 2001-2004. Marknadsföring och försäljning av placeringsanknutna försäkringsprodukter på Försäkringsbolaget Pohjola mellan 1994-2001.

Administration

Anu Enroth (f. 1975)
Administrationsansvarig
09-4393 7812
Hos Fourton sedan 2003. Därtill Fourton Oy:s ställföreträdande VD. WIP Fondbolag Ab:s (nuvarande eQ Fondbolag Ab) back-office ansvarig 2000-2003 och ställföreträdande VD 2002-2003.
Susanna Nevala (f. 1979)
Back-office ansvarig
09-4393 7815
Hos Fourton sedan 2004. Värdeberäkning, därtill ställföreträdande administrationsansvarig.
Linda Åsten (f. 1982)
Back-office
09-4393 7819
Hos Fourton sedan 2014.
Julia Kankkunen (f. 1989)
Back-office
09-4393 7820
Hos Fourton sedan 2016.