Fourton Oy:n yksilöllinen omaisuudenhoito

Fourton Oy on pankki- ja vakuutusryhmittymistä riippumaton, erikoistunut suomalainen varainhoidon palveluntarjoaja. Asiakkaalta perittävän palkkion lisäksi emme saa minkäänlaisia muita korvauksia miltään muilta tahoilta. Tämä auttaa takaamaan, että vain asiakkaan intressi painaa esimerkiksi kaupankäynnissä sekä sijoituskohteiden ja -instrumenttien valinnassa. Fourton Oy pyrkii lisäksi tarjoamaan asiakkailleen varsin hyvän hinta-laatusuhteen.

Yksilöllinen omaisuudenhoito perustuu yksittäisen asiakkaan ja Fourton Oy:n väliseen sopimukseen asiakkaan varojen omaisuudenhoidosta. Sijoitustoiminta tapahtuu omaisuudenhoitosopimuksessa määritellyin ehdoin. Muutaman konseptin puitteissa sijoitustoiminta räätälöidään asiakkaan toivomuksiin ja hänen tilanteeseen sopivaksi. Asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan aidosti.

Kaikki varat ovat asiakkaan nimissä ja salkunhoito tapahtuu valtakirjan nojalla. Fourton Oy ei toimi asiakasvarojen säilyttäjänä vaan käyttää ulkopuolista pankkia säilytysyhteisönä.

Tavoite

Fourton Oy pyrkii järkevällä riskinotolla sovittuja sijoitusehtoja noudattaen saavuttamaan hyvää tuottoa asiakkaan varoille. Keskeiset arvot omaisuudenhoidossa ovat pitkäjännitteisyys, unohtamatta oikea-aikaista reagointia muuttuviin olosuhteisiin sekä mahdollisimman suurta integriteettiä sijoitusstrategiaa toteutettaessa.

Sijoitustoiminta

Fourton Oy:n sijoitusryhmällä on pitkä kokemus asiakasvarojen menestyksellisestä hoidosta eri olosuhteissa. Omaisuudenhoitoasiakkaalla on Fourton Oy:ssä aina nimetty oma vastuusalkunhoitaja, joka paitsi vastaa sijoituksista, toimii myös asiakkaan ensisijaisena yhteyshenkilönä ja keskustelupartnerina.

Raportointi

Salkun tapahtumista ja tuotosta raportoidaan asiakkaan haluamalla tiheydellä.