Aktieplacerarens framgång kommer från bolagens framgång

Teckna fonder Bekanta dig med våra fonder
Skrolla ner

Fourtons förmögenhetsförvaltning bygger på ett förmögenhetsförvaltningsavtal mellan den enskilda kunden och Fourton. Fourton strävar efter att i enlighet med de överenskomna randvillkorna för placeringsverksamheten uppnå bästa möjliga avkastning på de av kunden anförtrodda medlen.

Fourton har ett kompakt, men täckande urval av aktivt förvaltade aktiefonder. Vårt mål är att erbjuda våra kunder de bästa fonderna inom respektive kategori.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.