Fonder

Fourton har ett kompakt och specialiserad urval av aktivt förvaltade aktiefonder.

Fonderna placerar i börsnoterade aktier, långsiktigt och oberoende av olika index` sammansättning. Vår specialkompetens är speciellt centraleuropeiska små och medelstora företag som är marknadsledande inom sin bransch.

Vår målsättning är att kostnadseffektivt kunna erbjuda våra kunder fonder som är bland de bästa inom sin kategori. Våra fonder har vid många tidpunkter hört till de främsta inom sin kategori i fondjämförelser som organisationen Sijoitustutkimus gör.

Prissättningen av våra fonder är konkurrenskraftig och transparent. Du kan bekanta dig med vår prislista här.

Tempo

Fourton Tempo placerar globalt i megatrender inom hälsovården på de utvecklade marknaderna.

Fiesta

Fourton Fiesta placerar i sydeuropeiska kvalitetsbolag på börser i Spanien, Italien, Portugal och Frankrike.

Hannibal

Fourton Hannibal placerar i undervärderade västeuropeiska bolag.

Kontakta oss så kan vi tillsammans gå igenom vilka av våra fonder som skulle passa dig bäst.