Fiesta

146,83 +1,56 %

Fourton Fiesta placerar i sydeuropeiska kvalitetsbolag på börserna i Spanien, Italien, Portugal och Frankrike. Vikten i fondens placeringar ligger på internationella bolag som verkar på tillväxtmarknader. Placeringsvalen sker i enlighet med Fourtons övergripande placeringsfilosofi och som ”stock picking”.

Portföljförvaltning

Avkastning

1 dag
+1,56 %
1 månad
+5,23 %
3 månader
-3,17 %
12 månader
-4,48 %
3 år
+10,05 %
5 år
+13,38 %
Från årets början
+6,84 %
Från startdatum
+46,83 %

Kostnader

Minimiteckning
500 €
Teckningsavgift
0,00 %
Inlösenavgift
20 €
Förvaltningsarvode
0,6 %

Avvikelser från prislistan kan göras med beaktande av kundhelheten.

Värdet den 13.09.2019 146,83

Risk-avkastningsprofil:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Lägre risk
Högre risk ▸

Varför placera i Fiesta?

 • Fondens placeringsobjekt är utvalda, av oss grundligt analyserade kvalitetsbolag som är marknadsledare inom sin bransch och som har en stabil finansiell ställning.
 • Länderna i Sydeuropa erbjuder mycket tillväxtpotential och deras riskprofil skiljer sig något från länderna i Central- och Nordeuropa ⇒ Fonderna som placerar inom detta område har en hög avkastningspotential och utgör för placeraren en intressant diversifieringsmöjlighet.
 • Fiesta-fonden ger placeraren också en viss exponering gentemot Sydamerika, speciellt gäller detta för de spanska börsbolagens internationella verksamhet.
 • Marknaderna i Sydeuropa följs inte riktigt lika intensivt ⇒ Möjligheter att hitta undervärderade bolag.

Ytterligare information


Teckna fonder

 • Tempo

  171,76 -0,71 %

 • Fiesta

  146,83 +1,56 %

 • Hannibal

  176,02 +0,84 %

 • Fondernas värden 13.09.2019

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra fonder.