Hannibal

153,03 -1,44 %

Fourton Hannibal placerar i noterade västeuropeiska bolag, vars resultatkapacitet och/eller substans bedöms vara mycket undervärderade på aktiemarknaden. Av fondens placeringsobjekt bör minst 55 % uppfylla kriteriet att marknadsvärdet vid köptillfället understiger 4,5 miljarder euro. Hannibal fondens portföljförvaltare är Petter Langenskiöld, som skött Hannibal sedan dess grundande år 2007. Sedan år 2014 är förvaltningen utkontrakterad till det av Petter Langenskiöld grundade bolaget Zenito Oy.

Portföljförvaltning

Avkastning

1 dag
-1,44 %
1 månad
-9,85 %
3 månader
-11,55 %
12 månader
-15,22 %
3 år
+11,54 %
5 år
+19,48 %
Från årets början
+1,84 %
Från startdatum
+53,03 %

Kostnader

Minimiteckning
500 €
Teckningsavgift
0,00 %
Inlösenavgift
20 €
Förvaltningsarvode
0,6 %

Avvikelser från prislistan kan göras med beaktande av kundhelheten.

Värdet den 15.08.2019 153,03

Risk-avkastningsprofil:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Lägre risk
Högre risk ▸

Varför placera i Hannibal?

 • Fondens placeringsobjekt är noggrant utvalda, i huvudsak lågt skuldsatta bolag.
 • Vid köptillfället ligger placeringsobjektens marknadsvärde avsevärt under bolagets historiska ”normalnivå” ⇒ Hannibal har goda möjligheter att markant överträffa marknadsavkastningen.

Ytterligare information


Teckna fonder

 • Tempo

  168,59 -0,32 %

 • Fiesta

  136,53 -0,26 %

 • Hannibal

  153,03 -1,44 %

 • Fondernas värden 15.08.2019

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra fonder.