Odysseus

256,41 +0,98 %

Fourton Odysseus placerar selektivt i små och medelstora i Europa börsnoterade bolags aktier i så kallade cykliska branscher med avsikt att dra nytta av konjunkturväxlingarna. Placeringsvalen sker i enlighet med Fourtons övergripande placeringsfilosofi och som ”stock picking”. Huvuddelen av fondens placeringar är inom segmenten Industri och Material och i det tyskspråkiga Europa. Marknadsvärdet för fondens ett placeringsobjekt kan uppgå till högst 10 miljarder euro.

Portföljförvaltning

Avkastning

1 dag
+0,98 %
1 månad
+3,84 %
3 månader
-9,81 %
12 månader
-28,33 %
3 år
+9,66 %
5 år
+2,74 %
Från årets början
+7,08 %
Från startdatum
+156,41 %

Kostnader

Minimiteckning
500 €
Teckningsavgift
0,00 %
Inlösenavgift
20 €
Förvaltningsarvode
0,6 %

Avvikelser från prislistan kan göras med beaktande av kundhelheten.

Värdet den 16.01.2019 256,41

Risk-avkastningsprofil:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
◂ Lägre risk
Högre risk ▸

Varför placera i Odysseus?

  • Fondens placeringsobjekt är utvalda, av oss själva grundligt analyserade sin bransch kvalitetsbolag, som är marknadsledande och som i huvudsak är lågt skuldsatta.
  • Odysseus placeringsobjekt verkar inom så kallade cykliska branscher, det vill säga de är konjunkturkänsliga och kan vid enpositiv konjunkturutveckling ge en utmärkt avkastning.
  • Fondens strategi är att identifiera på marknaden förmånligt prissatta aktier och med rätt timing placera i dem ⇒ Lyckade aktieval ger goda möjligheter till överavkastning.

Ytterligare information


Teckna fonder

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra fonder.