Stamina

345,68 +0,33 %

Fourton Stamina placerar selektivt i små och medelstora börsnoterade kvalitetsbolags aktier i Europa i så kallade icke-cykliska branscher. Placeringsvalen sker i enlighet med Fourtons övergripande placeringsfilosofi och som ”stock picking”. Tyngdpunkten av fondens placeringar ligger på det tyskspråkiga Europa och på sektorerna olika konsumenttjänster samt hälsovårdssektorn generellt. Maximimarknadsvärdet på ett fondens placeringsobjekt kan uppgå till högst 8 miljarder euro.

Portföljförvaltning

Avkastning

1 dag
+0,33 %
1 månad
+3,09 %
3 månader
-4,86 %
12 månader
-13,90 %
3 år
+27,64 %
5 år
+37,46 %
Från årets början
+5,39 %
Från startdatum
+245,68 %

Kostnader

Minimiteckning
500 €
Teckningsavgift
0,00 %
Inlösenavgift
20 €
Förvaltningsarvode
0,6 %

Avvikelser från prislistan kan göras med beaktande av kundhelheten.

Värdet den 16.01.2019 345,68

Risk-avkastningsprofil:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Lägre risk
Högre risk ▸

Varför placera i Stamina?

 • Fondens placeringsobjekt är utvalda, av oss själva grundligt analyserade sin bransch kvalitetsbolag, som är marknadsledande och som i huvudsak är lågt skuldsatta.
 • Staminas placeringsstrategi är att placera i aktier på de så kallade icke-cykliska sektorerna. Historiskt sett har fondens volatilitet varit låg, eftersom placeringsobjektens resultat har en relativt liten koppling till t.ex. BNP-tillväxten
 • Historiskt sett har Stamina fonden utvecklats speciellt bra gentemot andra europeiska aktiefonder då när det allmänna marknadsläget har varit svagt.
 • Fonden lämpar sig speciellt bra för placerare som i aktiefondssegmentet önskar en möjligast jämn avkastning.

Ytterligare information


Teckna fonder

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra fonder.