Tempo

124,07 +0,45 %

Fourton Tempo placerar selektivt och långsiktigt i megatrender inom hälsovården på de utvecklade marknaderna. Placeringarna görs i börsbolag i enlighet med Fourtons övergripande placeringsfilosofi med tillväxt och förändring som ledande nyckelord.

Portföljförvaltning

Avkastning

1 dag
+0,45 %
1 månad
+0,92 %
3 månader
-5,87 %
12 månader
-14,08 %
3 år
+7,01 %
5 år
+6,53 %
Från årets början
+4,97 %
Från startdatum
+24,07 %

Kostnader

Minimiteckning
500 €
Teckningsavgift
0,00 %
Inlösenavgift
20 €
Förvaltningsarvode
0,6 %

Avvikelser från prislistan kan göras med beaktande av kundhelheten.

Värdet den 16.01.2019 124,07

Risk-avkastningsprofil:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Lägre risk
Högre risk ▸

Varför placera i Tempo?

 • Fondens placeringsobjekt är noggrant utvalda, av oss själva grundligt analyserade kvalitetsbolag som är marknadsledande i sina respektive branscher. Dessa bolag präglas ytterligare av höga tillväxtförväntningar.
 • Fourton Tempo erbjuder en fin möjlighet att placera i intressanta och växande megatrender inom hälsovården och i bolag som drar nytta av dessa trender enligt temaindelningen nedan:
  • Ökande folksjukdomar
  • Hälsovård för den åldrande befolkningen
  • Djurhälsovård
  • Förändringarna inom en viss sektor
 • Fondens globala placeringsområde erbjuder en ypperlig diversifieringsmöjlighet för placerare som främst placerat i europeiska fonder.

Ytterligare information


Teckna fonder

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra fonder.