Fourton Odysseus och Fourton Stamina -fonderna sålda till Mandatum Life

25.01.2019 — Nyheter

I september 2017 ingick Fourton och Mandatum Life ett avtal där förvaltningsverksamheten för Fourton Odysseus och Stamina-fonderna kommer att överföras till Mandatum Life. Affären har slutförts den 25 januari 2019. Ett meddelande om affären har skickats till fondandelsägarna i december 2018.

Fourton Oy/Mikael Wahlström fortsätter som Stamina-fondens huvudansvariga portföljförvaltare. Fourton Odysseus kommer att slås samman med Mandatum Life’s European Small & Mid Cap Equity-fond, vars placeringsstrategi är tämligen likartad med den som tillämpats för Odysseus.

 Mer information om affären tillhandahålls på Fourton av Mikael Wahlström och Anu Enroth.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.