Fourtons nya sidor publicerade

18.10.2018 — Nyheter

Fourton har nu publicerat sina nya webbsidor.

Sidornas utseende har uppdaterats och strukturen har gjorts klarare. Vi har lagt till Tupas-identifieringen vilket ytterligare underlättar såväl tecknandet som inlösen av fondandelar. Genom att identifiera sig med bankkoder sker tecknings- och inlösenprocessen smidigt och tryggt online.

Du kan teckna och lösa in fondandelar här.

Syftet framöver är att utnyttja webbsidorna aktivt i Fourtons kommunikation. Vi kommer att publicera aktuell information om Fourton och våra fonder i den nya Nyhetssektionen. 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.