Information om oss

Fourton Oy (FO-nummer 2722772-3) är ett finländskt aktiebolag som bedriver placeringsfondsverksamhet enligt 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder samt sådan förmögenhetsförvaltning som avses i 2 § 2 mom. Bolagets aktiekapital är 500 000,00 euro.

Bolagets hemort är Helsingfors med huvudkontor i Hagalund, Esbo. Statsrådet har beviljat koncession för Fourton Oy den 4 februari 2004. Finansinspektionen har beviljat Fourton Oy rätten att erbjuda kapitalförvaltning enligt 2 kap. 2 § 2 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder.

Styrelsen

Mikael Wahlström, ordförande
Christer Sjöblom, medlem
Jori Keckman, verkställande direktör

Revisorer

Revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy och CGR Ulla Nykky är revisorer för Fourton Oy samt de fonder som Fourton Oy förvaltar. CGR Anders Svennas är huvudansvarig revisor på Ernst & Young.

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitutet för Fourtons fonder är Danske Bank A/S, Finland filial. Förvaringsinstitutet bedriver bankverksamhet och dess hemort är Helsingfors.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.