Information om oss

Fourton Oy (FO-nummer 2722772-3) är ett finländskt aktiebolag som bedriver placeringsfondsverksamhet enligt 5 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder samt sådan förmögenhetsförvaltning som avses i 5 § 2 mom. Bolagets aktiekapital är 500 000,00 euro.

Bolagets hemort är Helsingfors med huvudkontor i Hagalund, Esbo. Statsrådet har beviljat koncession för Fourton Oy den 4 februari 2004. Finansinspektionen har beviljat Fourton Oy rätten att erbjuda kapitalförvaltning enligt 5 § 2 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder.

Styrelsen

Jori Keckman, ordförande
Christer Sjöblom, av fondandelsägarna vald medlem
Mikael Wahlström, verkställande direktör

Revisorer

CGR Anders Svennas är revisor för Fourton Oy samt de fonder som Fourton Oy förvaltar. CGR Ulla Nykky är den av fondandelsägarna valda revisorn. Revisorssuppleant är revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy.

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitutet för Fourtons fonder är Svenska Handelsbanken AB (publ.), filialverksamheten i Finland. Förvaringsinstitutet bedriver bankverksamhet och dess hemort är Stockholm.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.