Fourtons historik

Fourton grundades år 2003 och den egentliga verksamheten inleddes året därpå. Vår tanke var att grunda en specialiserad “portföljförvaltningsboutique” som inriktar sig på en relativt smal nisch, ett bolag som man med stolthet kan representera, och ett bolag som kunderna upplever som en pålitlig och intressant samarbetspartner. Fourtons ursprungliga grundare deltar fortfarande aktivt i bolagets verksamhet.

År 2005 beviljades Fourton koncession även för diskretionär förmögenhetsförvaltning, som vid sidan av fondverksamheten utgör vårt andra stödjeben.

För närvarande fokuserar Fourton på att förvalta tre fonder samt på diskretionär portföljförvaltning.

Vi vill gärna fortsätta vår framgångshistoria och för kunderna också i framtiden utgöra en långsiktig, på riktigt individuell, pålitlig och i placeringsverksamheten framgångsrik samarbetspartner.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.