Fourtons historik

Fourton grundades år 2003 och den egentliga verksamheten inleddes året därpå. Vår tanke var att grunda en specialiserad portföljförvaltnings ”boutique” som inriktar sig på en relativt smal nisch, ett bolag som man med stolthet kan representera, och ett bolag som kunderna upplever som en pålitlig och intressant samarbetspartner. Fourtons ursprungliga grundare deltar fortfarande aktivt i bolagets verksamhet.

År 2005 beviljades Fourtons koncession även för diskretionär förmögenhetsförvaltning, som vid sidan av fondverksamheten utgör vårt andra stödjeben.

För närvarande förvaltar Fourton i tre fonder samt genom individuella portföljer ett totalkapital om omkring 200 miljoner euro.

Vi vill gärna fortsätta vår framgångshistoria och för kunderna också i framtiden utgöra en långsiktig, på riktigt individuell, pålitlig och i placeringsverksamheten framgångsrik samarbetspartner.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.