Personalen

Portföljförvaltning och kundrelationerna

Mikael Wahlström

Styrelseordförande, portföljförvaltare, grundande partner
09 4393 7810
mikael.wahlstrom@fourton.fi

Jori Keckman

Verkställande direktör, försäljning och marknadsföring
040 708 0000
jori.keckman@fourton.fi

Administration & back office

Anu Enroth

Administration, grundande partner
09 4393 7812
anu.enroth@fourton.fi

Linda Åsten

Back office
09 4393 7819
linda.asten@fourton.fi

Julia Kaukonen

Back office
09 4393 7820
julia.kaukonen@fourton.fi

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.