Inlösen av fondandelar

  • Börja
  • Identifiera dig
  • Fyll i blanketten
  • Betalning

Så här går inlösen av fondandelar till

 

Nästa tecknings- och inlösendag är 30.10.2020.

Identifiering av privatkund Identifiering av företagskund

Våra fonder kan tecknas och inlösas två gånger i månaden, den 15:e och månadens sista dag. Om den 15:e eller månadens sista dag inte är en bankdag, är tecknings- och inlösendagen föregående bankdag.

Identifiera dig med dina egna nätbankskoder.

Observera att om du vill inlösa fondandelar på uppdrag av ett företag eller en enhet, bör du ha firmateckningsrätt för att kunna underteckna blanketten elektroniskt.

Fyll i inlösenblanketten på vår webbsida och ange antalet fondandelar som du vill inlösa eller inlösenbeloppet i euro. Inlösenuppdraget ska vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före inlösendagen.

Inlösenpriset är fondandelens värde på inlösendagen efter avdrag för inlösenavgift. Inlösenbeloppet inbetalas till det bankkonto som angetts i samband med teckningen. Betalningen sker bankdagen efter inlösen. Som bekräftelse på transaktionen skickar vi dig en inlösningsnota.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna till om det uppstår problem i processen för teckning eller inlösen.

09 4393 780
backoffice@fourton.fi

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.