Mikael Wahlström fortsätter som Stamina-fondens huvudansvariga portföljförvaltare

07.02.2019 — Nyheter

Fourton Stamina- och Odysseus -fondernas förvaltningsverksamhet har i januari överlåtits till Mandatum Life i enlighet med tidigare publicerad information.

Som portföljförvaltare för Stamina (nu Mandatum Life Stamina Equity Fund) fortsätter Mikael Wahlström som framgångsrikt förvaltat Stamina sedan dess grundande. Teckningar och inlösen för Staminas del utförs numera genom Mandatum Life.

Odysseus har sammanslagits med Mandatum Life’s European Small & Mid Cap Equity -fond, vars placeringsstrategi är tämligen likartad med den som tillämpats för Odysseus. Mikael Wahlström är fortsatt delaktig i förvaltandet av Odysseus med Janne Holtari och Samuli Outinen som huvudansvariga portföljförvaltare.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.