Teckna fonder

  • Börja
  • Identifiera dig
  • Fyll i blanketten
  • Betalning

Så här tecknas fondandelar

Fonderna kan tecknas och lösas in två gånger i månaden, den 15:e och den sista dagen varje månad. Om den 15:e eller månadens sista dag inte är en bankdag, är tecknings- och inlösendagen föregående bankdag.

Bekanta dig med anvisningarna nedan och börja teckningen genom att identifiera dig med dina bankkoder.

Nästa tecknings- och inlösendag är 30.10.2020.

Identifiering av privatkund Identifiering av företagskund

Vänligen bekanta dig med fondernas stadgar som ger en detaljerad beskrivning av placeringsstrategierna för fonderna och annan viktig information. Fondernas stadgar finns i det officiella Fondprospektet (på finska).

Identifiera dig med dina egna nätbankskoder.

Observera att om du vill teckna fondandelar på uppdrag av ett företag eller en enhet, bör du ha firmateckningsrätt för att kunna underteckna blanketten elektroniskt.

Om teckningen görs för ett företag, då bör du även skicka in ett handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammalt). Teckningen ska vara fondbolaget tillhanda senast tre bankdagar före teckningsdagen.

Om teckningen görs för en minderårig ska blanketten fyllas i av barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Detta kan tyvärr inte göras via den elektroniska tjänsten. Vi ber dig i så fall kontakta oss, vi hjälper gärna till med teckningsprocessen.

Betala in teckningsbeloppet till fondens bankkonto. Fyll i din personbeteckning eller företagets FO-nummer i betalningens meddelandefält. Beloppet ska vara inbetalt på fondens bankkonto senast kl. 14.00 på teckningsdagen.

Teckningspriset är fondandelens värde på teckningsdagen med tillägg för eventuell teckningsavgift. Som bekräftelse för teckningen skickar vi dig en teckningsnota.

Våra fonders kontonummer

  • Fiesta FI62 8129 9710 0203 14
  • Hannibal FI22 8129 9710 0203 55
  • Tempo FI09 8129 9710 0202 98

Ladda ner prislistan

Prislista 1.2.2020

Kontakta oss

Vi hjälper gärna till om det uppstår problem i processen för teckning eller inlösen.

09 4393 780
backoffice@fourton.fi

Kontakta oss så berättar vi mer om våra fondplaceringslösningar.