Varainhoito

Fourton Varainhoito perustuu yksittäisen asiakkaan ja Fourtonin väliseen sopimukseen asiakkaan varojen hoidosta. Sopimus perustuu asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin ja riskinsietokykyyn. Salkunhoito tapahtuu täyden valtakirjan nojalla ja kaikki varat ovat asiakkaan nimissä ulkoisessa säilytyksessä ja pankkitilit isoissa, vakaissa pankeissa. Fourton pyrkii strategiallaan, sovittuja sijoitusehtoja noudattaen saavuttamaan parhaan mahdollisen tuoton asiakkaan varoille.

Varainhoitomme strategia toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valittavana on vakaampi, pitkäjänteinen strategia tai tuottohakuisempi ja keskitetympi osakesalkku, jossa salkunhoitaja ottaa vahvaa näkemystä yksittäisten yhtiöiden tai tietyn sektorin tulevaisuuden kehityksestä. Osa salkusta voidaan myös salkunhoitajan markkina-arvion perusteella sijoittaa korkoinstrumentteihin, rahastoihin tai muihin kohteisiin.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Varainhoidon sijoitustoiminnassa noudatetaan kuitenkin Fourtonin yhtenäistä sijoitusfilosofiaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä huomioidaan palkitsemisperiaatteet.

Varainhoidon peruspilarit

Yksilöllisyys

Fourton Varainhoito on yksilöllinen ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva palvelu. Toimintatavan yksityiskohdat sovitaan asiakaskohtaisesti.

Pitkäjänteisyys

Sijoitustoiminta on pitkäjänteistä. Sijoitukset pyritään tekemään oikea-aikaisesti usean vuoden tähtäimellä, tarkoituksena saavuttaa merkittävää arvonnousua.

Riippumattomuus ja asiakkaan etu

Fourton on pankeista ja pankkiiriliikkeistä riippumaton itsenäinen yhtiö, jonka toimintaa ohjaa Fourtonin asiakkaan etu.

Erikoisosaaminen

Fourtonin sijoitustiimillä on pitkä kokemus asiakassalkkujen tuloksellisesta hoidosta. Yhtiön erikoisosaamisalue on osakesijoitukset.

Hinnoittelu

Hinnoittelumme on selkeä ja läpinäkyvä. Kustannustehokkuus on asiakkaan etu.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää varainhoitoratkaisuistamme.