Lunastuslomake – yritys/yhteisö

  • Aloita
  • Tunnistaudu
  • Täytä lomake
  • Maksu

Rahastot

Fiesta

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Tempo

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Silkkitie

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Komodo

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

ESG Dynasty

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa
Täytä ainakin yhden rahaston lunastettava summa/osuus

Yrityksen/yhteisön tiedot

Täytä edustajan nimi
Täytä edustajan henkilötunnus. Mikäli henkilötunnusta ei ole, täytä syntymäaika ja kansalaisuus.
Täytä osoite
Täytä postinumero
Täytä postitoimipaikka
Täytä puhelinnumero
Täytä sähköpostiosoite
Täytä pankki
Täytä tilinumero

Lisätiedot

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) sekä verotietojen vaihtoa koskevaan sääntelyyn. Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Mikäli teillä on kysyttävää verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen, olkaa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.

Verovelvollisuus

Onko yritys/yhteisö verovelvollinen muualla kuin Suomessa yhteisön kotipaikan, perustamispaikan tai muun perusteen johdosta?

Mikäli merkitsevä yritys/yhteisö on verovelvollinen Yhdysvaltoihin, toimittakaa IRS W-9 lomake Fourtoniin merkintälomakkeen liitteenä.

Vastaa tähän kysymykseen

Edunsaajat

Ovatko tosiasiallisista edunsaajista antamanne tiedot ajan tasalla?

Tarkista edunsaajien tiedot
Lisää ainakin yksi edunsaaja

Sitoudumme tarvittaessa antamaan lisätietoa mm. tosiasiallisen edunsaajan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteesta palvelun tai tuotteen käyttämiselle.

Vastaa tähän kysymykseen

Mikäli yritys/yhteisö ei ole finanssilaitos, onko yritys/yhteisö nk. aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?

Onko joku edellä mainituista tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen muualla kuin Suomessa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteen nojalla?

Mikäli tosiasiallinen edunsaaja on verovelvollinen Yhdysvaltoihin, täyttäkää lisäksi IRS-lomake W-9 ja toimittakaa lomake Fourtoniin.

Tämä on pakollinen tieto
Tämä on pakollinen kenttä