Lunastuslomake

  • Aloita
  • Tunnistaudu
  • Täytä lomake
  • Maksu

Rahastot

Fiesta

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Hannibal

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Tempo

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Silkkitie

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

Komodo

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa

ESG Dynasty

Täytä lunastettava osuus
Täytä lunastettava summa
Täytä ainakin yhden rahaston lunastettava summa/osuus

Henkilötiedot

Täytä etunimi
Täytä sukunimi
Täytä henkilötunnus
Täytä osoite
Täytä postinumero
Täytä postitoimipaikka
Täytä puhelinnumero
Täytä sähköpostiosoite
Täytä pankki
Täytä tilinumero

Lisätiedot

Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta. Luonnollisella henkilöllä on oikeus pyynnöstään saada tietoonsa hänestä veroviranomaiselle raportoidut tiedot.

Fourton Oy ei voi määritellä verotuksellista asuinvaltiotanne. Mikäli teillä on kysyttävää verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen, olkaa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.

Verovelvollisuus

Oletteko verovelvollinen muualla kuin Suomessa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteen johdosta?

Vastaa tähän kysymykseen

Yhdysvaltojen kansalaisuutta ja verovelvollisuutta koskevat tiedot (FATCA-tiedot):

Vastaa tähän kysymykseen

Mikäli olette verovelvollinen Yhdysvaltoihin, toimittakaa Fourtonille IRS W-9 lomake tai jos ette ole Yhdysvalloissa verovelvollinen, mutta teillä on tai on ollut edellä mainittu liityntä, puhelinnumero, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin antakaa vapaamuotoinen lisäselvitys: