Zoom tilaisuus 7.5.2024 klo 10.00 Fourton Silkkitie Aasia-rahaston sijoitusalueen tulevaisuudennäkymistä

17.04.2024 — Uutiset

Fourton Rahastoyhtiön Zoom tilaisuus

Aika:                   Tiistai 7.5.2024 klo 10:00.

Paikka:              Zoom, tilaisuuden linkki ohessa.

https://zoom.us/meeting/register/tJAuceiurD0iGN1A8E-Aof-1X6eWb4XalMVS

Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistussähköpostin, joka sisältää tietoa tilaisuuteen liittymisestä.

Aihe:                  Fourton Silkkitie Aasia -rahaston tuottonäkymät

Fourton Silkkitie Aasia -rahaston kohdemarkkinoilta löytyy nyt paljon huokeahintaisia yhtiöitä, joiden rakenteelliset kasvumahdollisuudet ovat vankalla pohjalla.

-Syklinen tilanne on vahvistumassa, kun korkojen suunta on alas.

-Kiinan tilanne ja sijoittajasentimentti on tehnyt pohjat.

-Intiassa hyvä meno taloudessa jatkuu.

-Indonesiasta tullut yksi EM-maailman pääkohdemarkkinoista.

Tule kuuntelemaan Salkunhoitaja Juuso Mykkäsen katsaus Silkkitie rahaston sijoitusalueen tulevaisuudennäkymistä ja tuottopotentiaalista.

Liitteenä tapahtuman linkki. Kysymyksiä voi esittää jo etukäteen sähköpostitse tai itse tapahtumassa kommenttikentässä.

Rekisteröidy tilaisuuteen etukäteen tästä linkistä:

https://zoom.us/meeting/register/tJAuceiurD0iGN1A8E-Aof-1X6eWb4XalMVS

Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistussähköpostin, joka sisältää tietoa tilaisuuteen liittymisestä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Uusin markkinakatsaus ”Orient Express” ja rahastojen kuukausikatsaukset ovat ilmestyneet!

10.04.2024 — Uutiset

Fourton Hannibalin hoidon siirto Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle on tehty 7.3.2024. Rahaston sijoitusstrategia säilyy ennallaan ja salkunhoitajana jatkaa Petter Langenskiöld.   

07.03.2024 — Uutiset

Fourton Hannibal-sijoitusrahaston hoidon luovutus Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle

17.01.2024 — Uutiset

Finanssivalvonta on 12.1.2024 myöntänyt sijoitusrahastolain (213/2019) 18 luvun 2§:n nojalla Fourton Oy:lle luvan luovuttaa Fourton Hannibal -sijoitusrahaston hoito Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle. Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on vahvistanut hoidon luovutuksen edellyttämät rahaston sääntömuutokset (rahaston nimi ja rahastoyhtiö sekä muutamia teknisiä muutoksia).

Hoidon luovutuksen arvioitu voimaantuloaika on 7.3.2024 rahastoyhtiöiden laatiman luovutussuunnitelman mukaisesti. Syynä hoidon luovutukselle on rahaston salkunhoitajana toimivan Zenito Oy:n ja Evli Oyj:n välinen yrityskauppa. Zenito Oy jatkaa rahaston salkunhoitajana hoidon luovutuksen jälkeen ja Petter Langenskiöld tulee jatkossakin olemaan rahaston vastuullinen salkunhoitaja.

Rahaston nimi on hoidon luovutuksen jälkeen Sijoitusrahasto Evli Hannibal ja rahaston hoito siirtyy Evli-Rahastoyhtiölle. Muilta osin sääntömuutokset ovat teknisluonteisia muutoksia tai täsmennyksiä liittyen rahaston varojen arvostukseen ja siinä käytettäviin valuuttakursseihin, palkitsemiseen, sääntömuutosten tiedottamiseen sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, rahasto-osuuksien lunastamiseen osuudenomistajaan liittyvästä painavasta syystä johtuen sekä hallinnointipalkkion laskentaan. Sääntömuutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin rahaston hoidon luovutus. Sääntömuutoksiin voi tutustua tarkemmin Fourtonin verkkosivulla osoitteessa www.fourton.fi/rahastot/hannibal. Rahaston hoidon luovutuksesta ei aiheudu rahasto-osuudenomistajille veroseuraamuksia eikä se vaikuta rahasto-osuuksien arvoon.

My Evli -verkkopalvelu ja Evlin Sijoittajapalvelu

Rahaston hoidon luovuttaminen Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle ei vaadi rahaston osuudenomistajalta toimenpiteitä.

Rahaston hoidon siirron jälkeen merkintöjä ja lunastuksia voi tehdä My Evli –verkkopalvelussa, joka löytyy osoitteesta www.evli.com tai My Evli -mobiilissa, käyttäen suomalaisen pankin pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tätä varten rahasto-osuudenomistajan tulee tunnistautua ja avata asiakkuus Evli Oyj:öön. Evli Oyj on yhteydessä osuudenomistajaan asiakkuuden avaukseen liittyen.

Lisätietoja rahaston hoidon luovutuksesta tai asiakkuuden avaamisesta saa Evlin Sijoittajapalvelusta, joka palvelee arkisin klo 9.30-16.30 numerossa (09) 4766 9701 tai Fourton Oy:stä (09) 4393 780 klo 9.00-16.00. Rahaston salkunhoitajan yhteystiedot ovat: Zenito Oy, Petter Langenskiöld, puh. 050 563 89 33.

Fourtonin uusin markkinakatsaus ja rahastojen syyskuun kuukausikatsaukset luettavissa!

12.10.2023 — Uutiset

Rahastojen uusimmat katsaukset luettavissa!

07.09.2023 — Uutiset

Fourtonin tuorein markkinakatsaus ja rahastojen kesäkuun katsaukset on julkaistu!

06.07.2023 — Uutiset

Rahastojen huhtikuun katsaukset julkaistu.

08.05.2023 — Uutiset

Rahastojen säännöt muuttuvat 7.6.2023

27.04.2023 — Uutiset

Fourton Oy:n hallitus on 8.12.2022 päättänyt siirtää kaikkien yhtiön hoitamien rahastojen säilytyksen yhdelle taholle, Skandinaviska Enskilda Bankeniin. Muutos koskee Fourton ESG Dynasty, Fourton Fiesta, Fourton Hannibal ja Fourton Tempo-rahastoja. Finanssivalvonta on hyväksynyt säilytysyhteisön vaihdon päätöksellään 16.3.2023.

Fourton ESG Dynastyn, Fourton Fiestan, Fourton Hannibalin ja Fourton Tempon sääntöihin on Fourtonin hallituksen päätöksellä 8.12.2022 tehty säilytysyhteisön vaihtoa koskevat muutokset ja täsmennykset. Finanssivalvonta on päätöksellään 16.3.2023 vahvistanut rahastojen sääntöjen muutokset ja rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan samanaikaisesti säilytysyhteisön vaihdon yhteydessä 7.6.2023.

Rahastojen sääntöjen keskeisimmät muutokset ovat:

3 §: Säilytysyhteisön nimi.

Samassa yhteydessä täsmennettiin Fourton Hannibal, Fourton Komodo Indonesia ja Fourton Silkkitie Aasia-rahastojen sijoitusstrategioita seuraavasti

Fourton Hannibal:

5 §: poistettiin sijoituskohteiden maksimikokoa koskeva rajoitus.

Fourton Komodo Indonesia:

4 §: Täsmennettiin sijoituskohteiden kokoa koskevaa kohtaa sallimaan sijoitukset kaiken kokoisiin yhtiöihin.

Fourton Silkkitie Aasia:

4 §: Täsmennettiin sijoitusaluetta kattamaan Keski-Aasian ja Lähi-idän maat.

Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkailla on Sijoitusrahastolain mukaan mahdollisuus lunastaa rahasto-osuudet veloituksetta rahastojen merkintä- ja lunastuspäivinä 31.5.2023 mennessä, mikäli asiakas ei hyväksy edellä mainittuja muutoksia.

Päivitetty rahastoesite sekä avaintietoesitteet julkaistaan Fourton Oy:n Internet-sivuilla 7.6.2023 www.fourton.fi.

Uusin markkinakatsaus ja rahastojen kuukausikatsaukset on julkaistu ja luettavissa sivuillamme!

12.04.2023 — Uutiset

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.