Komodo

163,67 +1,78 %

Fourton Komodo Indonesia sijoittaa valikoidusti laadukkaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Indonesian pörssissä. Rahaston sijoituksissa paino on yhtiöissä, jotka hyötyvät Indonesian rakenteellisesta kasvuteemoista ja vaurastuvasta keskiluokasta. Sijoitusvalinnat tehdään Fourtonin sijoitusfilosofian mukaisesti osakepoimintoina.

Salkunhoito

Tuotto

1 päivässä
+1,78 %
1 kuukaudessa
-3,45 %
3 kuukaudessa
-10,28 %
12 kuukaudessa
-15,15 %
3 vuodessa
+18,60 %
5 vuodessa
-8,54 %
Vuoden alusta
-7,17 %
Aloituspäivästä
+63,67 %

Kulut

Minimimerkintä
5000 €
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
20 €
Hallinnointipalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Päivän arvo 24.06.2024 163,67

Riski-tuottoprofiili:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Pienempi riski
Suurempi riski ▸

Miksi sijoittaa Komodoon / Indonesiaan?

 • Komodo rahaston sijoituskohteet ovat tarkkaan valittuja yhtiöitä, jotka hallitsevat kasvuteemansa sisällä omaa ”niche” -markkinarakoansa, jota yhtiö pystyy käyttämään hyväkseen.
 • Keskitämme rahaston sijoitukset aloille, jotka ovat rakenteellisessa kasvussa, kuten mm. alhainen rahoituspalveluiden käyttöaste, alikehittynyt infrastruktuuri ja megatrendit, kuten digitalisaatio.
 • Indonesian demografinen tilanne on erinomainen, kun ottaa huomioon, että asukkaita maassa on lähes 270 miljoonaa, joista n. 50 % on alle 30 vuotiaita – näin ollen työssäkäyvän ikäluokan kasvu on jatkuvaa, joka tarkoittaa, että maan kasvu on paljolti riippumatonta velkatasojen kasvusta.

Fourton Komodo Indonesia -rahaston riskiprofiili

Komodo Indonesia -rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta kehittyville markkinoille ja erityisesti Indonesian osakemarkkinoille ja joilla on vähintään 8 vuoden sijoitushorisontti. Rahaston riskiluokaksi on määritetty 4 asteikolla 1-7, joka on keskiverto riskiluokka. Riskiluokka ilmaisee tämän rahaston riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Riskimittari ei sisällä kaikkia rahastoon liittyviä riskitekijöitä ja sijoittajan tulee huomioida, että rahaston toimintaan liittyy useita riskejä, kuten omaisuusluokkariski, maariski, poliittinen riski, valuuttariski, yksittäisten sijoituskohteiden likviditeettiriski, koko Aasian markkinan dynamiikkaan liittyvä likviditeettiriski, sektoririski, sijoituskohteiden kokoon liittyvä riski sekä erityisen tapahtuman riski. Yksityiskohtaisemmat tiedot kustakin riskistä löytyvät Rahastoesitteestä.

Sijoittajan tulee myös huomioida, että rahastoon ei liity turvaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Markkinatilanteesta riippuen rahaston arvo voi nousta tai laskea eikä rahaston aikaisemman kehityksen perusteella voi ennakoida rahaston tulevaa kehitystä. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi huomioitava, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa.

Lisätietoja

Markkinakommentit


Merkitse rahastoja

 • Tempo

  Terveydenhuollon laatuyhtiöt

  250,96 +0,42 %

 • Fiesta

  Etelä-Euroopan laatuyhtiöt

  196,92 -0,38 %

 • Silkkitie

  Kehittyvä Aasia

  261,47 -0,79 %

 • Komodo

  Indonesian pienet ja keskisuuret yhtiöt

  163,67 +1,78 %

 • ESG Dynasty

  Aasian kestävä kehitys

  92,40 -1,37 %

 • Rahastojen arvot 24.06.2024

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.