Tempo

252,88 +1,04 %

Fourton Tempo sijoittaa valikoidusti ja pitkäaikaisesti kehittyneillä markkinoilla terveydenhuollon kasvu- ja muutosteemojen kautta. Sijoitukset tehdään noteerattuihin yhtiöihin teemojen sisällä Fourtonin sijoitusfilosofian mukaisesti osakepoimintoina.

Salkunhoito

Tuotto

1 päivässä
+1,04 %
1 kuukaudessa
+0,14 %
3 kuukaudessa
+5,60 %
12 kuukaudessa
+21,97 %
3 vuodessa
+16,10 %
5 vuodessa
+48,45 %
Vuoden alusta
+14,07 %
Aloituspäivästä
+152,88 %

Kulut

Minimimerkintä
5000 €
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
20 €
Hallinnointipalkkio
0,6 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Päivän arvo 11.07.2024 252,88

Riski-tuottoprofiili:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Pienempi riski
Suurempi riski ▸

Miksi sijoittaa Tempoon?

 • Rahaston sijoituskohteet ovat tarkkaan valittuja, perusteellisesti itse tutkimiamme laadukkaita, omalla alallaan johtavassa asemassa olevia yhtiöitä, joiden tulevaisuudessa on näkyvissä selvää kasvua.
 • Fourton Tempo tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kiinnostaviin ja kasvaviin terveydenhuollon megatrendeihin ja näistä hyötyviin yrityksiin seuraavien alateemojen kautta:
  • Kasvavat krooniset sairaudet
  • Ikääntyvän väestön terveydenhuolto
  • Eläinten terveydenhuolto
  • Lääketieteen teknologiat
 • Rahasto tarjoaa globaalin sijoitusalueensa ansiosta hyvän hajautusmahdollisuuden eurooppalaisiin rahastoihin sijoittavalle.

Tempo -rahaston riskiprofiili

Tempo -rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Euroopan osakemarkkinoille ja joilla on vähintään 7 vuoden sijoitushorisontti. Rahaston riskiluokaksi on määritetty 4 asteikolla 1-7, joka on keskiverto riskiluokka. Riskiluokka ilmaisee tämän rahaston riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Riskimittari ei sisällä kaikkia rahastoon liittyviä riskitekijöitä ja sijoittajan tulee huomioida, että rahaston toimintaan liittyy useita riskejä, kuten omaisuusluokkariski, maantieteellinen riski, poliittinen riski, valuuttariski, yksittäisten sijoituskohteiden likviditeettiriski, sektoririski, sijoitusstrategiaan liittyvä tyyliriski sekä erityisen tapahtuman riski. Yksityiskohtaisemmat tiedot kustakin riskistä löytyvät Rahastoesitteestä.

Sijoittajan tulee myös huomioida, että rahastoon ei liity turvaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Markkinatilanteesta riippuen rahaston arvo voi nousta tai laskea eikä rahaston aikaisemman kehityksen perusteella voi ennakoida rahaston tulevaa kehitystä. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi huomioitava, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa.

Lisätietoja

Markkinakommentit


Merkitse rahastoja

 • Tempo

  Terveydenhuollon laatuyhtiöt

  252,88 +1,04 %

 • Fiesta

  Etelä-Euroopan laatuyhtiöt

  199,32 +0,58 %

 • Silkkitie

  Kehittyvä Aasia

  266,35 +0,54 %

 • Komodo

  Indonesian pienet ja keskisuuret yhtiöt

  173,09 +0,55 %

 • ESG Dynasty

  Aasian kestävä kehitys

  95,25 +1,06 %

 • Rahastojen arvot 11.07.2024

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää rahastoistamme.