ESG Dynasty

92,40 -1,37 %

Fourton ESG Dynasty sijoittaa pääasiallisesti suuriin ja keskisuuriin laatuyhtiöihin kehittyvän Aasian johtavissa talouksissa, kuten mm. Koreassa, Taiwanissa, Kiinassa ja Intiassa. Rahaston sijoituksissa painotetaan yhtiöitä, jotka hyötyvät sekä Aasian sisäisistä, että ulkopuolisista kasvutrendeistä. Sijoituspäätöksissä huomioidaan kestävään kehitykseen (ESG) liittyvät näkökohdat. Sijoitusvalinnat tehdään Fourtonin sijoitusfilosofian mukaan osakepoimintoina.

Salkunhoito

Tuotto

1 päivässä
-1,37 %
1 kuukaudessa
+0,76 %
3 kuukaudessa
+2,11 %
12 kuukaudessa
+3,58 %
3 vuodessa
+0,00 %
5 vuodessa
+0,00 %
Vuoden alusta
+8,60 %
Aloituspäivästä
-7,60 %

Kulut

Minimimerkintä
5000 €
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
20 €
Hallinnointipalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Päivän arvo 24.06.2024 92,40

Riski-tuottoprofiili:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Pienempi riski
Suurempi riski ▸

Miksi sijoittaa Aasiaan/ESG Dynasty -rahastoon?

 • Rahaston sijoituskohteet ovat tarkkaan valittuja, pääasiallisesti Aasian ja globaalien megatrendien johtavia yrityksiä omilla segmentillään.
 • Kehittyvä Aasia on ollut maailman kasvumoottori lähes viimeiset kaksi vuosikymmentä, ja näemme, että sama trendi tulee jatkumaan ja vahvistumaan myös seuraavan vuosikymmenen aikana.
 • Yhä useammat aasialaiset yhtiöt ovat teknologiamurrossektorien johtavia yrityksiä ja tiennäyttäjiä.
 • Kestävään kehitykseen (ESG) liittyvät seikat tulevat kasvavasti olemaan yhä tärkeämpiä sijoituksia allokoitaessa.

ESG Dynasty -rahaston riskiprofiili

ESG Dynasty -rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Aasian osakemarkkinoille ja joilla on vähintään 7 vuoden sijoitushorisontti. Rahaston riskiluokaksi on määritetty 4 asteikolla 1-7, joka on keskiverto riskiluokka. Riskiluokka ilmaisee tämän rahaston riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Riskimittari ei sisällä kaikkia rahastoon liittyviä riskitekijöitä ja sijoittajan tulee huomioida, että rahaston toimintaan liittyy useita riskejä, kuten omaisuusluokkariski, maantieteellinen riski, maariski, poliittinen riski, valuuttariski, yksittäisten sijoituskohteiden likviditeettiriski, koko markkinan dynamiikkaan liittyvä likviditeettiriski, sektoririski, sijoituskohteiden kokoon liittyvä riski sekä erityisen tapahtuman riski. Yksityiskohtaisemmat tiedot kustakin riskistä löytyvät Rahastoesitteestä.

Sijoittajan tulee myös huomioida, että rahastoon ei liity turvaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Markkinatilanteesta riippuen rahaston arvo voi nousta tai laskea eikä rahaston aikaisemman kehityksen perusteella voi ennakoida rahaston tulevaa kehitystä. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi huomioitava, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa.

Lisätietoja

Markkinakommentit


Merkitse rahastoja

 • Tempo

  Terveydenhuollon laatuyhtiöt

  250,96 +0,42 %

 • Fiesta

  Etelä-Euroopan laatuyhtiöt

  196,92 -0,38 %

 • Silkkitie

  Kehittyvä Aasia

  261,47 -0,79 %

 • Komodo

  Indonesian pienet ja keskisuuret yhtiöt

  163,67 +1,78 %

 • ESG Dynasty

  Aasian kestävä kehitys

  92,40 -1,37 %

 • Rahastojen arvot 24.06.2024

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää rahastoistamme.