Fiesta

199,32 +0,58 %

Fourton Fiesta sijoittaa valikoidusti laadukkaisiin eteläeurooppalaisiin yhtiöihin Espanjan, Italian, Portugalin ja Ranskan pörsseissä. Rahaston sijoituksissa paino on kansainvälisesti toimivissa yhtiöissä kasvumarkkinoilla. Sijoitusvalinnat tehdään Fourtonin sijoitusfilosofian mukaisesti osakepoimintoina.

Salkunhoito

Tuotto

1 päivässä
+0,58 %
1 kuukaudessa
-1,19 %
3 kuukaudessa
+4,66 %
12 kuukaudessa
+18,58 %
3 vuodessa
+25,94 %
5 vuodessa
+30,58 %
Vuoden alusta
+14,20 %
Aloituspäivästä
+99,32 %

Kulut

Minimimerkintä
5000 €
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
20 €
Hallinnointipalkkio
0,6 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Päivän arvo 11.07.2024 199,32

Riski-tuottoprofiili:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Pienempi riski
Suurempi riski ▸

Miksi sijoittaa Fiestaan?

 • Rahaston sijoituskohteet ovat tarkkaan valittuja, perusteellisesti tutkimiamme laatuyhtiöitä, jotka ovat johtavia omalla alallaan ja joilla on vakaa rahoitusasema.
 • Etelä-Euroopan maat tarjoavat paljon kasvupotentiaalia ja niiden riskiprofiili eroaa hieman Keski- ja Pohjois-Euroopasta ⇒ Alueelle sijoittavalla rahastolla on korkea tuottomahdollisuus ja se on sijoittajalle hyvä hajautusmahdollisuus.
 • Fiesta-rahasto tarjoaa myös sijoituspintaa Etelä-Amerikasta etenkin espanjalaisten pörssiyhtiöiden kansainvälisen toiminnan kautta.
 • Etelä-Euroopan maat ovat vähemmän seurattuja markkinoita ⇒ Mahdollisuus löytää aliarvostettuja yhtiöitä.

Fiesta -rahaston riskiprofiili

Fiesta -rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Euroopan osakemarkkinoille ja joilla on vähintään 7 vuoden sijoitushorisontti. Rahaston riskiluokaksi on määritetty 4 asteikolla 1-7, joka on keskiverto riskiluokka. Riskiluokka ilmaisee tämän rahaston riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Riskimittari ei sisällä kaikkia rahastoon liittyviä riskitekijöitä ja sijoittajan tulee huomioida, että rahaston toimintaan liittyy useita riskejä, kuten omaisuusluokkariski, maantieteellinen riski, poliittinen riski, yksittäisten sijoituskohteiden likviditeettiriski sekä erityisen tapahtuman riski. Yksityiskohtaisemmat tiedot kustakin riskistä löytyvät Rahastoesitteestä.

Sijoittajan tulee myös huomioida, että rahastoon ei liity turvaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Markkinatilanteesta riippuen rahaston arvo voi nousta tai laskea eikä rahaston aikaisemman kehityksen perusteella voi ennakoida rahaston tulevaa kehitystä. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi huomioitava, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa.

Lisätietoja

Markkinakommentit


Merkitse rahastoja

 • Tempo

  Terveydenhuollon laatuyhtiöt

  252,88 +1,04 %

 • Fiesta

  Etelä-Euroopan laatuyhtiöt

  199,32 +0,58 %

 • Silkkitie

  Kehittyvä Aasia

  266,35 +0,54 %

 • Komodo

  Indonesian pienet ja keskisuuret yhtiöt

  173,09 +0,55 %

 • ESG Dynasty

  Aasian kestävä kehitys

  95,25 +1,06 %

 • Rahastojen arvot 11.07.2024

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää rahastoistamme.