Silkkitie

264,32 -0,22 %

Fourton Silkkitie Aasia sijoittaa valikoidusti enimmäkseen pieniin ja keskisuuriin laatuyhtiöihin kehittyvän Aasian talouksissa. Rahaston sijoituksissa paino on kotimarkkinavetoisissa yhtiöissä, jotka hyötyvät rakenteellisista ja pitkäaikaista kasvutrendeistä mm. Kiinassa, Vietnamissa, Filippiineillä, Intiassa, Pakistanissa ja Indonesiassa. Sijoitusvalinnat tehdään Fourtonin sijoitusfilosofian mukaisesti osakepoimintoina.

Salkunhoito

Tuotto

1 päivässä
-0,22 %
1 kuukaudessa
+1,43 %
3 kuukaudessa
+4,44 %
12 kuukaudessa
+14,32 %
3 vuodessa
+20,05 %
5 vuodessa
+18,86 %
Vuoden alusta
+12,92 %
Aloituspäivästä
+164,32 %

Kulut

Minimimerkintä
5000 €
Merkintäpalkkio
0,00 %
Lunastuspalkkio
20 €
Hallinnointipalkkio
1,00 %

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Päivän arvo 23.05.2024 264,32

Riski-tuottoprofiili:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
◂ Pienempi riski
Suurempi riski ▸

Miksi sijoittaa Aasiaan /Silkkitie Aasia -rahastoon?

 • Rahaston sijoituskohteet ovat tarkkaan valittuja, oman kasvuteemansa sisällä olevia ”niche” segmenttinsä johtavia yrityksiä.
 • Keskitämme sijoitukset pääosin kehittyvän Aasian rakenteellisesti kasvaviin talouksiin, missä demografinen tilanne on erinomainen ja missä talouskasvu syntyy suoraviivaisten ja helposti ymmärrettävien kasvuteemojen kautta. Näitä ovat mm. infrastruktuuri, yksityinen kulutus, digitalisaatio ja finanssipalvelut.
 • Pääkohdemaissamme asuu n. 43 % maailman väestöstä, joten kasvumahdollisuudet ovat huomattavia myös pitkällä tähtäimellä.

Silkkitie Aasia -rahaston riskiprofiili

Silkkitie Aasia -rahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville kokeneille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Aasian osakemarkkinoille ja joilla on vähintään 7 vuoden sijoitushorisontti. Rahaston riskiluokaksi on määritetty 4 asteikolla 1-7, joka on keskiverto riskiluokka. Riskiluokka ilmaisee tämän rahaston riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Riskimittari ei sisällä kaikkia rahastoon liittyviä riskitekijöitä ja sijoittajan tulee huomioida, että rahaston toimintaan liittyy useita riskejä, kuten omaisuusluokkariski, maantieteellinen riski, poliittinen riski, maariski, valuuttariski, yksittäisten sijoituskohteiden likviditeettiriski, koko markkinan dynamiikkaan liittyvä likviditeettiriski, sektoririski, sijoituskohteiden kokoon liittyvä riski sekä erityisen tapahtuman riski. Yksityiskohtaisemmat tiedot kustakin riskistä löytyvät Rahastoesitteestä.

Sijoittajan tulee myös huomioida, että rahastoon ei liity turvaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Markkinatilanteesta riippuen rahaston arvo voi nousta tai laskea eikä rahaston aikaisemman kehityksen perusteella voi ennakoida rahaston tulevaa kehitystä. Rahastoihin sijoittavan on lisäksi huomioitava, että rahasto voidaan sulauttaa toiseen rahastoon, jakaa useammaksi rahastoksi tai lakkauttaa.

Lisätietoja

Markkinakommentit


Merkitse rahastoja

 • Tempo

  Terveydenhuollon laatuyhtiöt

  249,47 -0,16 %

 • Fiesta

  Etelä-Euroopan laatuyhtiöt

  203,06 +0,24 %

 • Silkkitie

  Kehittyvä Aasia

  264,32 -0,22 %

 • Komodo

  Indonesian pienet ja keskisuuret yhtiöt

  169,32 -0,16 %

 • ESG Dynasty

  Aasian kestävä kehitys

  92,29 -0,65 %

 • Rahastojen arvot 23.05.2024

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.