Tietoa meistä

Fourton Oy (Y-tunnus 2722772-3) on suomalainen osakeyhtiö, jonka toimialana on harjoittaa Sijoitusrahastolain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa sekä 5 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua omaisuudenhoitoa. Yhtiön osakepääoma on 500 000,00 euroa.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja päätoimipaikka sijaitsee Espoon Tapiolassa. Valtioneuvosto on 4.2.2004 myöntänyt toimiluvan Fourton Oy:lle. Finanssivalvonta (entinen Rahoitustarkastus) on 21.12.2004 myöntänyt Fourton Oy:lle oikeuden tarjota Sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista omaisuudenhoitoa.

Hallitus

Jori Keckman, puheenjohtaja
Christer Sjöblom, osuudenomistajien valitsema jäsen
Mikael Wahlström, toimitusjohtaja

Tilintarkastajat

Fourton Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilintarkastajana toimii KHT Anders Svennas sekä osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Säilytysyhteisö

Fourtonin rahastojen säilytysyhteisönä toimii Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta. Säilytysyhteisö harjoittaa pankkitoimintaa ja sen kotipaikka on Tukholma.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.