Fourton Tempo

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia on sijoittaa rahaston varat aktiivisesti erilaisiin sijoitusteemoihin. Teemaan kuuluvilla yhtiöryhmillä on jokin yhteinen tekijä, joka ohjaa ryhmään kuuluvien yhtiöiden osakkeiden tuottoja samansuuntaisiksi. Teemoja voivat olla esimerkiksi toimialat, maat, markkina-alueet tai sijoitustyylit (esim. osinko, arvo, pienyhtiöt jne.). Teemojen valinnassa korostetaan nousevia sijoitusteemoja, jotka tarjoavat hyvän tuottopotentiaalin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Teemavalinnalla pyritään rajoittamaan teemojen riippuvuutta samoista ulkoisista tekijöistä rahaston riskitason pienentämiseksi.
Rahaston sijoitusprosessi on ”top down” -lähtöinen, jolloin sijoitusteemoja etsitään pääosin makrotaloudellisiin muuttujiin perustuen. Harkittavien sijoitusteemojen osalta tehdään myös fundamenttianalyysi arvostustasojen ja riskitekijöiden huomioimiseksi sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Merkittävimpiä tekijöitä potentiaalisia teemoja etsittäessä ovat mm.:

  1. Talouskasvun vauhti ja sitä ajavat tekijät eri maantieteellisillä alueilla
  2. Viranomaisten talouspoliittiset päätökset eri maissa ja ylikansallisissa organisaatioissa
  3. Eri maita ja toimialoja koskevat viranomaisten päätökset ja lainsäädännön muutokset
  4. Eri maantieteellisiä alueita ja toimialoja koskeva uutisvirta
  5. Eri yhtiöryhmien arvostustasot
  6. Tulosennusteiden muutokset.