Fourton Tempo

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia on sijoittaa rahaston varat erilaisiin sijoitusteemoihin. Teemoja voivat olla esimerkiksi toimialat tai sijoitustyylit, kuten pienyhtiöt. Teemojen valinnassa korostetaan pitkäaikaisia ja kasvavia teemoja, jotka tarjoavat hyvän tuottopotentiaalin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Sijoitusteemat etsitään pääosin makrotaloudellisiin muuttujiin perustuen, joita ovat esimerkiksi toimialan kasvu ja sitä ajavat tekijät. Kunkin teeman osakevalinnat tehdään Fourtonin sijoitusfilosofian mukaisesti keskittyen erityisesti seuraaviin kohtiin:

  • Yhtiön liiketoiminta kasvaa hallitusti ja jatkuvasti, mielellään myös orgaanisesti ja kasvun tulee yhdistyä hyvään kannattavuuteen
  • Yhtiö tekee hyvää tuottoa sijoitetulle pääomalle
  • Yhtiö on omalla alallaan tai markkina-alueellaan johtavassa asemassa, alalle tulon esteet ovat korkeat
  • Vähävelkaisuus on hyve
  • Yhtiön liiketoimintamalli on helposti ymmärrettävissä