Fourton Hannibal-sijoitusrahaston hoidon luovutus Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle

17.01.2024 — Uutiset

Finanssivalvonta on 12.1.2024 myöntänyt sijoitusrahastolain (213/2019) 18 luvun 2§:n nojalla Fourton Oy:lle luvan luovuttaa Fourton Hannibal -sijoitusrahaston hoito Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle. Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on vahvistanut hoidon luovutuksen edellyttämät rahaston sääntömuutokset (rahaston nimi ja rahastoyhtiö sekä muutamia teknisiä muutoksia).

Hoidon luovutuksen arvioitu voimaantuloaika on 7.3.2024 rahastoyhtiöiden laatiman luovutussuunnitelman mukaisesti. Syynä hoidon luovutukselle on rahaston salkunhoitajana toimivan Zenito Oy:n ja Evli Oyj:n välinen yrityskauppa. Zenito Oy jatkaa rahaston salkunhoitajana hoidon luovutuksen jälkeen ja Petter Langenskiöld tulee jatkossakin olemaan rahaston vastuullinen salkunhoitaja.

Rahaston nimi on hoidon luovutuksen jälkeen Sijoitusrahasto Evli Hannibal ja rahaston hoito siirtyy Evli-Rahastoyhtiölle. Muilta osin sääntömuutokset ovat teknisluonteisia muutoksia tai täsmennyksiä liittyen rahaston varojen arvostukseen ja siinä käytettäviin valuuttakursseihin, palkitsemiseen, sääntömuutosten tiedottamiseen sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, rahasto-osuuksien lunastamiseen osuudenomistajaan liittyvästä painavasta syystä johtuen sekä hallinnointipalkkion laskentaan. Sääntömuutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin rahaston hoidon luovutus. Sääntömuutoksiin voi tutustua tarkemmin Fourtonin verkkosivulla osoitteessa www.fourton.fi/rahastot/hannibal. Rahaston hoidon luovutuksesta ei aiheudu rahasto-osuudenomistajille veroseuraamuksia eikä se vaikuta rahasto-osuuksien arvoon.

My Evli -verkkopalvelu ja Evlin Sijoittajapalvelu

Rahaston hoidon luovuttaminen Evli-Rahastoyhtiö Oy:lle ei vaadi rahaston osuudenomistajalta toimenpiteitä.

Rahaston hoidon siirron jälkeen merkintöjä ja lunastuksia voi tehdä My Evli –verkkopalvelussa, joka löytyy osoitteesta www.evli.com tai My Evli -mobiilissa, käyttäen suomalaisen pankin pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tätä varten rahasto-osuudenomistajan tulee tunnistautua ja avata asiakkuus Evli Oyj:öön. Evli Oyj on yhteydessä osuudenomistajaan asiakkuuden avaukseen liittyen.

Lisätietoja rahaston hoidon luovutuksesta tai asiakkuuden avaamisesta saa Evlin Sijoittajapalvelusta, joka palvelee arkisin klo 9.30-16.30 numerossa (09) 4766 9701 tai Fourton Oy:stä (09) 4393 780 klo 9.00-16.00. Rahaston salkunhoitajan yhteystiedot ovat: Zenito Oy, Petter Langenskiöld, puh. 050 563 89 33.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.