Fourton Tempo-rahasto sulautuu Fourton Fiesta-rahastoon 15.8.2024 ja rahaston salkunhoitajana jatkaa Mikael Wahlström.

26.06.2024 — Uutiset

Fourton Oy:n hallitus on 19.4.2024 päättänyt seuraavasta sijoitusrahastolain mukaisesta sulautumisesta ja Fourton Fiesta -rahaston sääntömuutoksista:

Sulautuva rahasto: Sijoitusrahasto Fourton Tempo

Vastaanottava rahasto: Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus

Sulautumispäivä: 15.8.2024

Finanssivalvonta on 31.5.2024 myöntänyt sulautumista koskevan täytäntöönpanoluvan ja vahvistanut päätöksellään Fourton Fiesta Plus (aiemmin Fourton Fiesta) -rahaston uudet säännöt. Rahastojen sulautuminen ja Fourton Fiesta Plus -rahaston uudet säännöt tulevat voimaan sulautumispäivänä, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle rahastolle.

Sijoitusrahastolain perusteella sulautuvan rahaston osuudenomistajasta tulee sulautumispäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistaja, mikäli tämä ei ennen sulautumisen täytäntöönpanoa lunasta rahasto-osuuksiaan tai vaihda niitä toiseen rahastoon. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien omistukset muunnetaan rahastoyhtiön toimesta 16.8.2024 mennessä rahamäärältään vastaavansuuruisiksi omistuksiksi vastaanottavassa rahastossa.

Sulautumisen hyväksyminen ja sulautumisvastikkeena saatavien rahasto-osuuksien vastaanottaminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Rahastoyhtiö ei peri lunastus- tai vaihtopalkkiota niiltä sulautuvien rahastojen osuudenomistajilta, jotka haluavat lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Mikäli osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa, kyseessä on normaali veronalainen luovutus ja osuudenomistajaa verotetaan voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.

Sulautuvaa rahastoa koskevat lunastus- ja vaihtopyynnöt on annettava rahastoyhtiölle torstaina 8.8.2024 klo 16.00 mennessä. Kaupankäynti Fourton Tempo -rahaston osuuksilla päättyy 15.8.2024.

Annamme lisätietoja sulautumisesta puhelimitse 09 – 4393 780 arkipäivisin klo 9.00 – 16.00. Vastaanottavan Fourton Fiesta Plus-rahaston uudet säännöt sekä avaintietoasiakirja on lähetetty rahastojen osuudenomistajille ja ne ovat saatavilla osoitteessa www.fourton.fi. Sijoitusrahastolain mukainen tilintarkastajien lausunto sekä Fourton Oy:n rahastojen säilytysyhteisön sulautumisesta antama kertomus ovat saatavilla Fourton Oy:stä.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.