Rahastojemme säännöt muuttuvat 1.4.2022 alkaen

28.02.2022 — Uutiset

Rahastojen sääntöihin on yhdenmukaistettu kulujen veloitusta koskeva kohta (§ 10) sekä täsmennetty kanavia, joilla osuudenomistajia tiedotetaan sääntömuutoksista. Fourton Fiesta, Fourton Hannibal sekä Fourton Tempo – sijoitusrahastojen tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota koskeva kohta on yhdenmukaistettu muiden sijoitusrahastojen sääntöjen kanssa. Fourton Komodo Indonesia ja Fourton Silkkitie Aasia -sijoitusrahastojen 5 §:ää rahaston varojen sijoittamisesta sekä 16 §:ää rahaston sääntöjen muuttamisesta yhdenmukaistettiin muiden rahastojen sääntöjen kanssa. Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahaston sijoitusstrategian määritelmää täsmennettiin. Lisäksi sääntöihin on tehty muutamia teknisiä muutoksia.

Finanssivalvonta on hyväksynyt rahastojen sääntömuutokset 20.1.2022. Säännöt tulevat voimaan 1.4.2022 ja ne koskevat kaikkia osuudenomistajia.

Muutokset eivät edellytä mitään toimenpiteitä osuudenomistajilta. Rahasto-osuudenomistajalla, joka ei hyväksy sääntöjen muutoksia on kuitenkin Sijoitusrahastolain mukaan mahdollisuus lunastaa rahasto-osuudet veloituksetta viimeistään merkintä- ja lunastuspäivänä 31.3.2022.

Rahastojen muutetut säännöt on päivitetty rahastoesitteeseen, joka löytyy sivuiltamme kohdasta: Fourton-Oy-Virallinen-Rahastoesite-31.12.2021.pdf

Lisäksi säännöt ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä; backoffice@fourton.fi tai 09-4393780.

Autamme mielellämme, mikäli teillä on kysyttävää sääntömuutosten johdosta.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.