Rahastojen säännöt muuttuvat 7.6.2023

27.04.2023 — Uutiset

Fourton Oy:n hallitus on 8.12.2022 päättänyt siirtää kaikkien yhtiön hoitamien rahastojen säilytyksen yhdelle taholle, Skandinaviska Enskilda Bankeniin. Muutos koskee Fourton ESG Dynasty, Fourton Fiesta, Fourton Hannibal ja Fourton Tempo-rahastoja. Finanssivalvonta on hyväksynyt säilytysyhteisön vaihdon päätöksellään 16.3.2023.

Fourton ESG Dynastyn, Fourton Fiestan, Fourton Hannibalin ja Fourton Tempon sääntöihin on Fourtonin hallituksen päätöksellä 8.12.2022 tehty säilytysyhteisön vaihtoa koskevat muutokset ja täsmennykset. Finanssivalvonta on päätöksellään 16.3.2023 vahvistanut rahastojen sääntöjen muutokset ja rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan samanaikaisesti säilytysyhteisön vaihdon yhteydessä 7.6.2023.

Rahastojen sääntöjen keskeisimmät muutokset ovat:

3 §: Säilytysyhteisön nimi.

Samassa yhteydessä täsmennettiin Fourton Hannibal, Fourton Komodo Indonesia ja Fourton Silkkitie Aasia-rahastojen sijoitusstrategioita seuraavasti

Fourton Hannibal:

5 §: poistettiin sijoituskohteiden maksimikokoa koskeva rajoitus.

Fourton Komodo Indonesia:

4 §: Täsmennettiin sijoituskohteiden kokoa koskevaa kohtaa sallimaan sijoitukset kaiken kokoisiin yhtiöihin.

Fourton Silkkitie Aasia:

4 §: Täsmennettiin sijoitusaluetta kattamaan Keski-Aasian ja Lähi-idän maat.

Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkailla on Sijoitusrahastolain mukaan mahdollisuus lunastaa rahasto-osuudet veloituksetta rahastojen merkintä- ja lunastuspäivinä 31.5.2023 mennessä, mikäli asiakas ei hyväksy edellä mainittuja muutoksia.

Päivitetty rahastoesite sekä avaintietoesitteet julkaistaan Fourton Oy:n Internet-sivuilla 7.6.2023 www.fourton.fi.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.