Yritys

Fourton Oy (Y-tunnus 3141731-9) on suomalainen osakeyhtiö, jonka toimialana on harjoittaa Sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa sekä 2 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua omaisuudenhoitoa. Yhtiön osakepääoma on 125 000,00 euroa.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja päätoimipaikka sijaitsee Espoon Tapiolassa. Valtioneuvosto on 4.2.2004 myöntänyt toimiluvan Fourton Oy:lle. Finanssivalvonta (entinen Rahoitustarkastus) on 21.12.2004 myöntänyt Fourton Oy:lle oikeuden tarjota Sijoitusrahastolain 2 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista omaisuudenhoitoa.

Hallitus

Mikael Wahlström, puheenjohtaja
Christer Sjöblom, jäsen
Matti Ollikainen, jäsen

Tilintarkastajat

Fourton Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilintarkastajana toimii KHT Anders Svennas sekä osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Varatilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Säilytysyhteisö

Fourton Fiesta, Hannibal ja Tempo -rahastojen säilytysyhteisönä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, kotipaikka Kööpenhamina. Fourton Silkkitie Aasia ja Fourton Komodo Indonesia -rahastojen säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsingin sivukonttori, kotipaikka Tukholma. Säilytysyhteisöt harjoittavat pankkitoimintaa.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.